Istraživanje o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

2124

Partneri za demokratske promene Srbija i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS  započinju istraživanje o primeni zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Istraživanje će biti sprovedeno u uz podršku USAID Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) i Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Istraživački proces trajaće šest meseci i sprovodiće se u šest gradova i opština, a ciljevi istraživanja su sledeći:

– Uvid i analiza postupanja rukovalaca podataka o ličnosti po upućenom zahtevu za ostvarivanje prava povodom obrade podataka o ličnosti;

– Upoređivanje postupanja rukovalaca u zavisnosti od toga da li je kod rukovaoca Poverenik ranije sproveo nadzor i/ili doneo određenu odluku;

– Uvid i analiza internih akata rukovalaca koji uređuju oblast obrade ličnih podataka građana.

Rezultati istraživanja će u celosti biti predstavljeni u martu mesecu, a putem ove platforme istraživači će periodično predstavljati zanimljivosti i primere dobre i loše prakse obrade ličnih podataka.