Evropski dan zaštite podataka o ličnosti – Akcija u Novom Pazaru

2061

U ponedeljak, 28.01.2013. godine, predstavnici Građanskog foruma Novi Pazar, uličnom akcijom na pešačkoj zoni obeležili su Evropski dan zaštite podataka o ličnosti. Tog dana 1981. godine u Savetu Evrope usvojena je Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka. Ovim povodom predstavnici Mreže CHRIS u Novom Pazaru, delili su štampani materijal informativnog karaktera.

Građani Novog Pazara imali su prilike da se upoznaju sa svojim pravima kada je u pitanju ova oblast. Predstavnici Mreže CHRIS u Novom Pazaru razgovarali su sa građanima o tome ko obrađuje podatke o ličnosti i na koji način to čini i koja su njihova prava kad je u pitanju privatnost. Približena im je i internet platforma koja je ovom prilikom pokrenuta. Pored deljenja štampanog materijala i razgovora, građani su imali prilike da učestvuju u anonimnoj anketi sa pitanjima o privatnosti.

Pravo na privatnost zagarantovano je brojnim domaćim i međunarodnim dokumentima, a u Srbiji je 2008. godine usvojen  i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji, između ostalog, utvrđuje  skup i način zaštite prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju.

Akcija na ulici povodom Evropskog dana zaštite podataka o ličnosti, realizovana je u okviru projekta „Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ koji sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom Odbora za ljudska prava u Srbiji- CHRIS. Projekat finansiraju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacija za otvoreno društvo Srbija.

Sanapress – Obeležen Evropski dan zaštite podataka o ličnosti