Evropski dan zaštite podataka o ličnosti – Akcija u Negotinu

2052

Odbor za ljudska prava Negotin je u ponedeljak,  28.01.2013. godine, na Trgu Đorđa Stanojevića uličnom akcijom  obeležio Evropski dan zaštite podataka o ličnosti. Tog dana 1981. godine u Savetu Evrope usvojena je Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka. Ovim povodom, predstavnici Mreže CHRIS u Negotinu delili su građanima štampani materijal sa informacijama o zaštiti podataka o ličnosti. Građani su informisani o tome ko obrađuje njihove lične podatke i na koji način to čini. Takođe, građani su mogli da učestvuju u anonimnoj anketi o pravu na privatnost.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, u Srbiji je usvojen 2008. godine ali i dalje nedostaju brojni sektorski zakoni koji uređuju specifične oblasti obrade ličnih podataka, poput oblasti direktnog marketinga, bezbedonosnih provera, video nadzora i biometrije.

Akcija na ulici povodom Evropskog dana zaštite podataka o ličnosti, realizovana je u okviru projekta „Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ koji sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom Odbora za ljudska prava u Srbiji- CHRIS. Projekat finansiraju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacija za otvoreno društvo Srbija.

Timoc Press – Dan zaštite podataka o ličnosti