Zaštita privatnosti u Srbiji

2117

Partneri za demokratske promene Srbija i Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS  realizovali su jednogodišnji projekat  „Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“.

Period realizacije: od 1. juna 2012. do 1. juna 2013. godine
Donator:  Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i USAID Program za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).

U okviru projekta realizovano je:

– Šestomesečno istraživanje o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Istraživanjem je analizirano postupanje više od 50 rukovalaca podataka  o ličnosti po upućenom zahtevu za ostvarivanje prava povodom obrade podataka o ličnosti; upoređivanje postupanja rukovalaca u zavisnosti od toga da li je kod rukovaoca Poverenik ranije sproveo nadzor i/ili doneo određenu odluku; kao i analiza internih akata rukovalaca koji uređuju oblast obrade ličnih podataka građana. Analiza je dostupna na sledećoj adresi Zaštita privatnosti u Srbiji – Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
– Obučeno je 20 predstavnika organizacija civilnog društva u oblasti zaštite podataka o ličnosti, kako bi se ove organizacije uključile u aktivnosti javnog zagovaranja primene i unapređenja postojeće regulative u ovoj oblasti. Takođe, predstavnici ovih organizacija osposobljeni su da pružaju pravnu pomoć žrtvama kršenja prava na privatnost.
– Obeležen je Međunarodni dan zaštite podataka, 28. januara 2013. godine, putem dnevnih listova Danas i Politika, kao i uličnim akcijama u  Beogradu, Novom Sadu, Negotinu, Nišu, Novom Pazaru i Valjevu.
– Pokrenuta je internet platforma o zaštiti podataka o ličnosti, na adresi privatnost. Platforma je pokrenuta sa ciljem  podizanja svesti javnosti o značaju prava na privatnost, naročito u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Takođe, ova platforma može poslužiti rukovaocima podataka o ličnosti da se dodatno upoznaju sa svojim zakonskim obavezama.
– Izrađen je i emitovan  video spot o pravu na privatnost. Cilj ovog edukativnog spota je podizanje svesti javnosti o značaju zaštite podataka o ličnosti i zaštite privatnosti, kao i o dužnostima nadležnih organa i drugih subjekata u vezi sa obradom podataka.
– Organizovane su ulične akcije u maju mesecu 2013. godine, u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Negotinu, Valjevu i Novom Pazaru, sa ciljem daljeg informisanja građana o mehanizmima zaštite privatnosti.