79 organizacija civilnog društva podržalo zahtev za smenu ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića

2109

Zahtev za smenu Ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića podržavaju sledeće organizacije:

1. Astra – akcija protiv trgovine ljudima
2. Asocijacija duga, Šabac
3. Asocijacija poslovnih žena – PAZ, Novi Sad
4. Centar za unapređivanje pravnih studija – CUPS
5. Centar za kulturnu dekontaminaciju
6. Centar za integraciju mladih
7. Centar za ljudska prava, Niš
8. Centar za mir i edukaciju
9. Centar za razvoj civilnih resursa Niš
10. CHRIS: Građanski forum Novi Pazar
11. CHRIS: Odbor za ljudska prava Negotin
12. CHRIS: Odbor za ljudska prava Niš
13. CHRIS: Odbor za ljudska prava Valjevo
14. CHRIS: Vojvođanski centar za ljudska prava
15. CRC-Bujanovac
16. FENOMENA, Kraljevo
17. FLORES, Sjenica
18. Forum NVO Kraljevo
19. Gayten – LGBT
20. Glas razlike
21. Građanski centar Kragujevac
22. Građanska ?itaonica Libergraf Uzice
23. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
24. Humanitarno udruženja “Romsko srce”
25. IMPULS, Tutin
26. Inicijativa mladih za ljudska prava
27. Inicijativa Užice
28. Inkluzivni pokret
29. Inicijativa za integraciju Vranje
30. Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”
31. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI
32. JAZAS
33. Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM
34. Kulturni centar DamaD
35. LABRIS
36. LGBT roditelji
37. LINET
38. Liberalni centar
39. Mirovna grupa Esperanca, Novi Sad
40. NGO Fraktal