210 organizacija civilnog društva podržavaju predlog za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

2151

Zakon o zabrani diskriminacije, usvojen u martu 2009. godine, postao je ključni domaći propis u oblasti sprečavanja diskriminacije, a njegova puna primena trebalo bi da usledi u 2010. godini. Zakon je ustanovio Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao samostalan i nezavistan organ. Narodna skupština Republike Srbije ima obavezu da izabere Poverenika u roku od šesdeset dana, počevši od 1. januara 2010. godine.

Koalicija protiv diskriminacije poziva narodne poslanike da izaberu Gorana Miletića, pravnog savetnika za ljudska prava, za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Imajući u vidu njegov dugogodišnji rad na zaštiti ljudskih i manjinskih prava, a posebno u oblasti zaštite od diskrimiancije, njegove moralne kvalitete, kao i činjenicu da ispunjava zakonom propisane uslove, smatramo da je Goran Miletić kandidat koji može da ispuni zahteve koje sam Zakon stavlja pred Poverenika, ali i očekivanja brojnih korisnika Zakona. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti će imati odlučujuću ulogu u nadziranju primene Zakona i biće ovlašćen da prima i razmatra predstavke građana. Njegova uloga će biti da oceni da li je do diskriminacije došlo u pojedinačnom slučaju, kao i da sprovodi mere zaštite u skladu sa zakonom. Istovremeno, Poverenik će inicirati sprovoćenje drugih mera kojima se unapređuje ravnopravnost građana Srbije, kao što će i redovno izveštavati Narodnu skupštinu, druge organe javne vlasti i javnost o slučajevima diskriminacije.

Smatramo da je Goran Miletić svojim dosadašnjim radom u oblasti manjinskih prava i borbe protiv diskriminacije pokazao stručnost u radu i posvećenost zalaganju za jednakost svih građana Srbije. Njegov rad je uključivao izveštavanje o pravima svih manjinskih grupa u Srbiji, zastupanje žrtava diskriminacije, edukaciju državnih službenika, predstavnika medija i civilnog društva o sprečavanju diskriminacije, uporednopravnim rešenjima u ovoj oblasti, praksi u državama regiona i Evropske Unije, kao i načinima primene antidiskriminacionih standarda Saveta Evrope.

U svom radu Goran Miletić je učestvovao u postupku izrade i u javnoj raspravi o Zakonu protiv diskriminacije iz 2009, kao i Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom iz 2006, kao i u procesima javnih rasprava o antidiskriminacionim zakonima u Bosni i Hercegovini, Moldaviji, Crnoj Gori i Makedoniji.

Zbog važnosti institucije Poverenika za primenu samog Zakona, smatramo da je potrebno da se izbor Poverenika izvrši do 1. marta 2010. godine odnosno u zakonskom roku. Izražavajući punu podršku Goranu Miletiću kao kandidatu za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, pozivamo narodne poslanike da podrže ovaj predllog.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS Network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.

Ukoliko Vaša organizacija želi da se pridruži podršci, molimo Vas da se javite e-mailom na potpisi@cups.rs

Do 12:00, 18.2.2010. primljena je podrška sledećih organizacija:

1. Academica – akademska grupa

2. Agencija Vranje Press

3. Anti-trafiking centar

4. Aleksinački centar za ljudska prava

5. Asocijacija DUGA

6. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM)

7. Asocijacija SORS

8. Asocijacija za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca – ARSK

9. Autonomni ženski centar

10. Balkanski fond za lokalne inicijative

11. Beogradski centar za ljudska prava

12. CedeumIdea

13. CeGraD

14. Centar lokalne demokratije LDA, Niš

15. Centar modernih veština

16. Centar potrošača Srbije (CEPS)

17. Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije

18. Centar za edukaciju, toleranciju i multikulturalizam

19. Centar za eko-ruralni razvoj, Aleksandrovo

20. Centar za evroatlanske studije

21. Centar za integraciju mladih

22. Centar za Jednaka Prava

23. Centar za prava Romkinja, Niš

24. Centar za kulturnu afirmaciju, Dimitrovgrad

25. Centar za kulturnu dekontaminaciju

26. Centar za ljudska prava, Niš

27. Centar za multikulturno obrazovanje, Preševo

28. Centar za orijentaciju društva

29. Centar za prava manjina

30. Centar za razvoj civilnih resursa – Niš

31. Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin

32. Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, Niš

33. Centar za razvoj lokalne zajednice, Bujanovac

34. Centar za regionalnu politiku, Niš

35. Centar za samostalni život invalida, Niš

36. Centar za socijalnu integraciju Roma, Bujanovac

37. Centar za toleranciju i integraciju, Bujanovac

38. Centar za toleranciju i integraciju juga Srbije – CTI JS

39. Centar za unapređivanje pravnih studija

40. CHRIS: Građanski forum Novi Pazar

41. CHRIS: Odbor za ljudska prava Negotin

42. CHRIS: Odbor za ljudska prava Niš

43. CHRIS: Odbor za ljudska prava Valjevo

44. CHRIS: Odbor za ljudska prava Vranje

45. CHRIS: Vojvođanski centar za ljudska prava, Novi Sad

46. CIP Humana Beograd, NVO iz Beograda

47. Civilni resurs centar Bujanovac

48. DENIZEN, Centar za građanski razvoj Svrljig

49. Društvo dobre akcije, Niš

50. Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama BISER, Srbobran

51. Društvo za pomoć MNRO, Niš

52. Društvo za pomoć osobama ometenim u razvoju Stari Grad

53. Društvo za zaštitu i unaprećenje mentalnog zdravlja dece i omladine, Niš

54. Edukacioni centar, Leskovac

55. Ekološko udruženje AVALON, Vršac

56. Edukativni centar Roma, Subotica

57. ELSA Srbije (Evropsko udruženje studenata prava)

58. Esperanca, Novi Sad

59. Evropa nema alternativu

60. Evropski pokret u Srbiji, Niš

61. Evropsko udruženje studenata prava sa Pravnog fakulteta u Nišu – ELSA lokalna grupa Niš

62. Fenomena, Kraljevo

63. Fond turistićki klaster mikroregije, Subotica-Pali?

64. Fond za humanitarno pravo

65. Fond za otvoreno društvo

66. Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine

67. Forum nevladinih organizacija, Kraljevo

68. Gay-Straight Alijansa

69. Gayten LGBT

70. GLIC – Gej lezbejski info centar

71. Gradsko udruženje cerebralne i dečje paralize, Niš

72. Građanske inicijative

73. Građanski centar Kragujevac

74. Građanski parlament Bujanovac

75. Građanski parlament Vršac

76. Grupa “MOST”

77. Hartefakt fond

78. Helsinški odbor za ljudska prava

79. HORA, grupa za emancipaciju žena iz Valjeva

80. Inicijativa mladih za ljudska prava

81. Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”

82. Inicijativa za integraciju Vranje

83. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI

84. Inkluzivni pokret

85. ISAC Fund

86. Istraživaći Romi, Žabalj

87. IZ KRUGA

88. KHR 1804 Team

89. Klub književnih entuzijasta Srbije

90. Klub mladih, Bujanovac

91. Kokoro, NVO iz Bora

92. Kolektiv, nezavisna umetnička asocijacija

93. Kompjuterski kamp za decu, udruženje građana iz Novog Sada

94. Kormilo, udruženje građana iz Zrenjanina

95. Kreativna radionica, Kraljevo

96. Kulturni centar DamaD, Novi Pazar

97. Kulturni centar REX

98. Kulturni forum, Sremska Mitrovica

99. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava

100. LINET

101. Mali razvojni klub, Udruženje građana iz Srpske Crnje

102. Medija Centar

103. Medija i reform centar, Niš

104. MillenniuM, NVO iz Kragujevca

105. Mladi advokati Beograda

106. Mladi istraživaći Srbije

107. Mladi pravnici Srbije

108. Moderno društvo Bujanovac

109. Multietnički centar za razvoj regije Dunav 21, Bor

110. Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine

111. Narodni parlament Leskovac

112. NEC-RP, Kragujevac

113. Nezavisno društvo novinara Vojvodine

114. NVO AURORA, Bor

115. Nezavisno udruženje novinara Srbije

116. Niško udruženje studenata sa hendikepom

117. Novosadski ekološki centar – NEC

118. Novosadski humanitarni centar

119. NVO Fraktal

120. NVO Reintegracije, Novi Pazar

121. NVO POkret ZDravo

122. NVO Šumska vila

123. Odbor za Ljudska Prava, Bujanovac

124. Omladina JAZAS-a

125. Omladinski forum za edukaciju Roma

126. Opštinsko udruženje za pomoć deci i osobama ometenim u razvoju, Sjenica

127. Organizacija za razvoj i demokratiju, Bujanovac

128. PAAD Centar, Novi Bečej

129. Partneri za demokratske promene Srbija

130. Pokret Balkana

131. Pokret potrošača, Bor

132. Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal Pres”

133. Praxis

134. Prijatelji dece Inčije

135. Prijatelji dece Zemuna

136. Prijatelji dece, Voždovac

137. Proakcija – organizacija civilnog društva

138. Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i različitosti

139. Regionalni centar za manjine

140. Resurs centar Beograd

141. Resurs centar čukarica

142. Resurs centar Niš

143. Resurs centar Stari Grad

144. Resurs centar, Bor

145. Romkinje u dekadi, udruženje građana iz ?uruga

146. Romski centar za demokratiju

147. Romski centar za žene i decu DAE, Beograd

148. Romski humanitarni centar, Bujanovac

149. Romski humanitarni kulturno-obrazovni centar Bujanovac

150. Romski Kulturni Centar Vranjska Banja

151. Romski informativni centar, Kragujevac

152. Ruke prijateljstva, NVO iz Kraljeva

153. Sandžački intelektualni krug, Novi Pazar

154. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar

155. Savez gluvih i nagluvih Srbije

156. Savez Vlaha Srbije

157. SOS telefon, Vlasotince

158. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja

159. SPAS, udruženje građana iz Zrenjanina

160. Sportsko društvo za decu i omladinu sa posebnim potrebama PALESTRA, Kruševac

161. SPY – siguran puls mladih

162. Stav +, Subotica

163. Svetionik, Udruženje građana iz Loznice

164. Taboo, grupa za afirmaciju različitosti, Zrenjanin

165. TIMOC Press

166. TRIBINA – Institut za normalnost i kulturu promene, Novi Sad

167. Udruženje “Pavlos”, Vlasotince

168. Udruženje građana “Bilaç”

169. Udruženje građana “Delfin”

170. Udruženje građana “Kosovo”

171. Udruženje građana “Perspektiva”, Bujanovac

172. Udruženje građana “POLIS FEST” Subotica

173. Udruženje građana sa hendikepom “FREND”, Majdanpek

174. Udruženje građana Zajedno

175. Udruženje distrofičara Niš

176. Udruženje likovnih stvaralaca Šapca

177. Udruženje ratnih vojnih invalida, Beograd

178. Udruženje rodoljubno spasiteljstvo-MAKOS

179. Udruženje Roma “Novi svet”

180. Udruženje Roma Braničevskog okruga

181. Udruženje Roma Zemun

182. Udruženje Romkinja “Osvit”, Niš

183. Udruženje studenata sa hendikepom

184. Udruženje za podršku osobama sa smetnjama u razvoju, „Naša ku?a“

185. Udruženje za pomoć osobama sa Down sindromom, Niš

186. Udruženje za saradnju i posredovanje MOST

187. Udruženje žena “Prosperiteti”, Bujanovac

188. Udruženje paraplegičara Nišavskog okruga, Niš

189. United Balkan

190. Urban In, Novi Pazar

191. URBAN –IN, Novi Pazar

192. Užički centar za prava deteta

193. Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Splitu

194. Vojvođanka – Regionalna ženska inicijativa

195. Vojvođanska zelena inicijativa, Novi Sad

196. Vojvođanski građanski centar

197. Vojvođanski romski centar za demokratiju, Novi Sad

198. Youth Cultural Center REFORMARS

199. YUKOM

200. YUROM Centar, Niš

201. Zaječarska inicijativa, Zaječar

202. Zelena mreža Vojvodine, Novi Sad

203. Žar, Kikinda

204. Žene u akciji, Velika Plana

205. Žene u crnom

206. Žene za mir, Leskovac

207. Ženski forum Negotin

208. ŽRMB: Romski ženski centar „Rromnjako Ilo“, Zrenjanin

209. ŽRMB: Udruženje Roma “Danica”, Pančevo

210. ŽRMB: Udruženje Roma Novi Bečej