Napadi na novinare su napadi na sve građane

601

“Jemči se sloboda mišljenja i izražavanja, kao i sloboda da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje” – Ustav Republike Srbije, član 46.

Ustav i medijski zakoni su regulisali pravo na slobodu medija i slobodu izražavanja. Međutim, svakodnevni pritisci na novinare pokazuju da ono što je zapisano u zakonu, često ostaje samo mrtvo slovo na papiru.

Pravni okviri koji uređuju zaštitu osnovnih prava, slobodu izražavanja i slobodu medija su uspostavljeni, međutim realizacija ovih prava u praksi nije ni blizu željenog nivoa – piše u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za 2021. godinu.

Samo u pomenutoj godini, prema statistici NUNS-a, zabeležen je 151 napad na novinare u Srbiji. Prednjače pritisci i verbalne pretnje (96 i 44), a bilo je i fizičkih napada (6).

Za samo 6 meseci u 2022. godini, prema istoj bazi, zabeleženo je već 60 napada.  

“Narod bez pouzdanih vesti je, pre ili kasnije, narod bez osnova slobode” – rekao je britanski političar i ekonomista Harold Laski i upravo je tu ključ čitavog problema.

Svrha nastanka i postojanja novinarstva je informisanje društva i građana. Ono bi trebalo da bude slobodno, istinito, pravovremeno i tačno. Ugrožavanje slobode medija i napadi na novinare kao krajnji rezultat daju neinformisane građane. Zato se napadi na novinare tiču svih nas.

Statistike pokazuju da oni dolaze od različitih aktera, ali najčešće od političara i javnih funkcionera, ili od onih koji su na neki način povezani sa njima.

Bezbednost novinara i incidentni događaji prema novinarima i medijima se uglavnom vezuju za postupke i teške izjave predstavnika vlasti prema uglavnom kritički nastrojenim novinarima. Različite vrste incidenata ne jenjavaju, pri čemu se jedino trendovi pritisaka, pretnji i napada menjaju. Novinari se organizovano napadaju od strane tabloida i predstavnika vlasti, povezuju sa opasnim kriminalnim grupama, nazivaju saradnicima stranih ambasada i neprijateljima Srbije, a preduzete sistemske mere i sporadične osude samo u jednom delu pokazuju spremnost da se incidenti spreče i reše – piše u istraživanju o slobodama i bezbednosti novinara u 2021. godini.

Da bi trebalo da bude upravo suprotno pokazuje član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. On je u jednom delu i dodatno dopunjen interpretacijom Evropskog suda za ljudska prava.

Pravo novinara i medija na prikupljanje, istraživanje i širenje informacija ne sme biti predmet pretnji, ograničenja ili kažnjavanja. EU standardi slobode izražavanja nalažu svim vladama da proklamuju, štite i poštuju pravo na slobodu izražavanja, kao i raznovrsnost medija u svim njihovim oblicima, kao i njihove političke, kulturne i društvene misije.

U situaciji u kojoj se nalaze, mediji i novinari u Srbiji jedinu podršku pronalaze u javnosti koja postaje najbolji, a ponekad čak i jedini odbrambeni mehanizam.

Zato je važno da shvatimo da su napadi na novinare, napadi na sve građane.

Ako i ti to misliš, šeruj ovu informaciju na svom profilu, budi građanin i podrži profesionalno novinarstvo.

#GrađanskiAlarm Nezavisno udruženje novinara Srbije Safe Journalists

Projekat Građanski Alarm podržan je u okviru programa podrške „Safejournalists.net“

Ovaj tekst je proizveden uz finansijsku podršku Evropske unije. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Odbora za ljudska prava Niš i ne odražava nužno stavove Evropske unije.