Milan Stojanović N1 – odluka Tužilaštva

466
Tužilaštvo u NIšu odustalo je od poketanja postupka protiv radnika JKP “Naissus” koji su u februaru ove godine uz viku i pretnje pokušali da oteraju reportera N1 Milana Stojanovića sa ulice dok je snimao njihovu intervenciju.

Tužilac je zaključio da nisu došli do saznanja „da su upućene reči pretnje napada na život ili telo“.

Kako vi komentarišete vikanje radnika na novinara na radnom zadatku? Da li znamo da je on tu zbog nas – građana?

“Novinar ima pravo da istražuje sve okolnosti i činjenice o događajima koji su od interesa za javnost”, piše u Kodeksu novinara Srbije.

Nema ni kodeksa ni zakona koji dozvoljava radnicima javnih preduzeća da viču na njega i sprečavaju ga u poslu. On to radi i zbog njih.

Svako ko sprečava novinara da prikupi informacije, bio on radnik ili poslanik, zapravo radi protiv građana jer onemogućava njihovo pravorvemeno i istinito informisanje.

#GrađanskiAlarm