Kako građani utiču na javno informisanje

2133

Koalicija Građani za Medije organizovala je  u Beogradu 13. i 14. decembra 2019. godine svoje šesto okupljanje. Neformalnu koaliciju Građani za Medije čini više nevladinih organizacija iz Srbije okupljenih u cilju povećanja učešća građana i  organizacija civilnog društva u razvijanju i sprovođenju politika javnog informisanja i medijskih politika,  kao i re-afirmisanja javnog interesa u medijskim sadržajima i programima.

 

Tokom dva dana rada predstavnici organizacija članica koalicije Građani  za Medije je  osim sumiranja dosadašnjih rezultata pojedinačnih projekata članova koalicije, predstavilo i aktuelne/tekuće projekte. Značajan deo dvodnevnog okupljanja bio je usmeren ka strateškim pitanjima javnog informisanja i razvoja medija u Srbiji, načinima i povećanju uticaja građana na javno informisanje, kao i konkretnom učešću i doprinosu organizacija civilnog društva predstojećim dopunama i izmenama medijskog pravnog okvira nakon  usvajanja  nove Medijske strategije. Završni deo skupa posvećen je budućim aktivnostima koalicije Građani za Medije.

Zahvaljujući podršci Fondacije za otvoreno društvo, Srbija  ovaj sastanak  organizovao je Odbor za ljudska prava Niš u okviru projekta Kako građani utiču na javno informisanje”.