Građanski alarm – nova runda

116

U okviru našeg programa Sloboda izražavanja, započeli smo novu rundu Građanskog alarma. Kroz projekat koji se realizuje od septembra 2023. do kraja maja 2024, radićemo na aktivnom uključivanju organizacija civilnog društva u proces definisanja tema od u javnog interesa u javnom informisanju, te pokretanju javnog dijaloga o značaju javnog informisanja na lokalnom nivou.

Naše potencijalne ciljne grupe na ovom projektu su Gradsko veće Grada Niša, Uprava za kulturu i informisanje Grada Niša, predstavnici organizacija civilnog društva u Nišu, novinari i mediji u Nišu, predstavnici nadležnih sekretarijata pet gradskih opština u Nišu.

Kroz projekat ćemo nastojati da obavimo monitoring petogodišnjeg ciklusa sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa, formulišemo preporuke za unapređenje javnog informisanja u Nišu i povećamo nivo informisanosti građana i organizacija civilnog društva o njihovoj ulozi i značaju u definisanju tema od javnog interesa u oblasti javnog informisanja na lokalnom nivou.

Rad Odbora za ljudska prava Niš na ovom projektu podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji – Europe ASAP“.