Građanski Alarm – konsultacije u gradskoj opštini Medijana

4
U okviru konsultativnog procesa i istraživanja koje se sprovodi u okviru projekta Građanski Alarm, 02. aprila organizovan je sastanak sa Dušankom Kitanović, šeficom odseka za razvoj i odnose sa javnošću  opštine Medijana u Nišu.

Sastanak je organizovan u svrhu prikupljanja informacija, stavova i procena predstavnika javne uprave grada Niša i gradskih opština, a u cilju kreiranja  preporuka zasnovanih na iskustvima u odnosu konkursno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa, koje od 2015. godine sprovodi grad Niš, kao i neke od pet gradskih opština. 

Opšti cilj projekta Građanski alarm je doprinos unapređenju  javnog informisanja na lokalnom nivou u cilju zaštite javnog interesa i  prava građana.

Realizaciju projekta Građanski Alarm podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji – Europe ASAP“.