Građanski Alarm – konsultacije u gradskoj opštini Pantelej

2
U okviru konsultativnog procesa i istraživanja koje se sprovodi u okviru projekta Građanski Alarm, 25. januara organizovan je sastanak sa Draganom Mihajlović, šeficom odseka za opšte poslove organa gradske opštine Pantelej u Nišu.

Sastanak je organizovan u svrhu prikupljanja informacija, stavova i procena predstavnika javne uprave grada Niša i gradskih opština, a u cilju kreiranja  preporuka zasnovanih na iskustvima u odnosu konkursno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa, koje od 2015. godine sprovodi grad Niš, kao i neke od pet gradskih opština. 

Opšti cilj projekta Građanski alarm je doprinos unapređenju  javnog informisanja na lokalnom nivou u cilju zaštite javnog interesa i  prava građana.

Realizaciju projekta Građanski Alarm podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji – Europe ASAP“.