Budimo InformisaNi

2279

U poslednjih šest godina, od kada postoji konkursno sufinansiranje medija, na konkursima u Nišu podeljeno je oko tri miliona evra (348.290.650 dinara), a građani nisu nikada pitani kakve medijske sadržaje žele za svoj novac. Realizacijom procesa javnog zastupanja pod nazivom ,,Budimo InofrmisaNi“ zagovaramo kreiranje Mehanizma za definisanje javnog interesa u javnom informisanju na osnovu kojeg će Grad Niš ubuduće pre raspisivanja konkursa za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa organizovati konsultacije sa građanima i javno izjašnjavanje građana o tome šta smatraju temama od interesa za njihov život, a koje bi opredeljivalo sadržaj samog konkursa, kao i izbor tema kojima bi mediji aplicirali. 

Ovaj video materijal nastao je u okviru projekta ,,Budimo InofrmisaNi“, koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, kao deo programa „Podrška građanskom aktivizmu u zajednici“ , a koji sprovode British Council i Trag fondacija.