Ko finansira, ima pravo da bira

2306
Foto: Media reform centar nis

Niški Odbor za ljudska prava pokrenuo je niz akcija koje treba da doprinesu da Grad Niš ubuduće pre raspisivanja konkursa za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa organizuje javno izjašnjavanje građana o tome šta smatraju temama od interesa za njihov život, a koje bi opredeljivalo sadržaj samog konkursa, kao i izbor tema kojima bi mediji aplicirali.

Piše: Zorica Miladinović

U poslednjih šest godina, od kada postoji konkursno sufinansiranje medija, na konkursima u Nišu podeljeno je oko tri miliona evra (348.290.650 dinara), a građani nisu nikada pitani kakve medijske sadržaje žele za svoj novac.

– Želimo da pozovemo lokalnu samoupravu da pred svaki sledeći konkurs građanima postavlja ovo važno pitanje, te da i nju i medije podsetimo da bi morali da slušaju taj glas. Ko finansira, ima pravo da bira – kaže predsednik Odbora Dragan Đorđević, podsećajući da je do sada jedino opština Pantelej, inače jedna od pet gradskih opština u Nišu, organizovala konsultacije sa građanima i nevladinim organizacijama kako bi se definisale prioritetne medijske teme koje zavređuju budžetsku podršku.

Đorđević kaže da će sistemsko uključivanje građana u definisanje javnog interesa u javnom informisanju na lokalnom nivou omogućiti da oni „izraze sopstvene potrebe i mišljenje pre nego što se odluke donesu i da se osećaju uključenima i vlasnicima nad donetim odlukama“.

Na taj način će se, takođe, unaprediti transparentnost rada lokalne samouprave i legitimitet njenih odluka, kao i poverenje između nje i građana. I samim medijima, makar onima koji poštuju profesionalne standarde i svoju ulogu u društvu, biće lakše da odgovore potrebama građana u ovoj oblasti.

– Dosadašnje postupanje lokalne vlasti nedvosmisleno pokazuje da nije bilo političke volje da se uspostavi ovaj značajni mehanizam, a kako do ovog trenutka nije realizovana ni evaluacija medijskih sadržaja koji su finansirani javnim novcem, nismo sigurni da su projekti koje su mediji realizovali uopšte odgovorili potrebama građana – ocenjuje on.

Naš sagovornik podseća da je u Medijskoj strategiji za period 2020- 2025. konstatovano je da je jedan od problema u dosadašnjim konkursima za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa i to što „nisu polazili od prethodno definisanih potreba stanovništva za određenim medijskim sadržajima“.

U strategiji se predlaže održavanje javnih rasprava na kojima bi se građani izjasnili o nedostajućim temama i medijskim sadržajima kojima bi se, po njihovom mišljenju, ostvario javni interes u oblasti javnog informisanja.

Nedavno objavljeno istraživanje BIRN-a pokazalo je da na medijskim konkursima gradova i opština u Srbiji uglavnom „pobeđuju“ projekti promotivnog i propagandnog karaktera, a da su navijački pristup i podrška vlastima najuočljiviji u projektima lokalnih televizija. Istraživači BIRN-a su analizirali objavljene televizijske, radio, novinske i internet sadržaje koji su budžetski podržani na konkursima raspisanim 2018. godine u 20 gradova i opština.

Lokalni antikorupcijski forum Niš i BIRODI, koji su analizirali koliko je ostvaren javni interes u emisijama, tekstovima i informacijama koje su objavljene u okviru projekata koji su izabrani na niškom konkursu 2015. godine, utvrdili su da mediji koji su dobili najviše novca „ili nisu ostvarili javni interes ili su budžetsku podršku zloupotrebili za promociju i propagandu“.

Odbor za ljudska prava, inače, zagovara sistemsko uključivanje građana u definisanje javnog interesa u lokalnom javnom informisanju u okviru projekta ,,Budimo InofrmisaNi“, koji finansira Vlada Velike Britanije, kao deo programa „Podrška građanskom aktivizmu u zajednici“ koji sprovode British Council i Trag fondacija.

Ono podrazumeva izradu onlajn mehanizma za izjašnjavanje građana o prioritetnim medijskim temama od javnog interesa, animiranje građana i onlajn i na terenu, uspostavljanje komunikacije sa predstavnicima lokalne samouprave i medija, te konsultacije sa NVO i akademskom zajednicom.

Koliko novca su građani Niša dali medijima

Na konkursima za budžetsku podršku medijskim projektima od javnog interesa građani Niša su izdvojili: 83.970.000 dinara (2020. godine), 78.500.000 dinara (2019), 54.000.000 dinara (2018), 20.500.000 dinara (2017), 60.192.450 dinara (2016) i 51.128.200 dinara (2015. godine).

Realizaciju projekta ,,Budimo InofrmisaNi“, finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, kao deo programa „Podrška građanskom aktivizmu u zajednici“ , a koji sprovode British Council i Trag fondacija.

Ko finansira, ima pravo da bira / Izvor: Danas 10.07.2020.