Ako Nišlija finansira medijske projekte, Nišlija mora i da bira

499
Samo na konkursu za 2022. godinu za sufinansiranje medijskih projekata u Nišu iz budžeta Grada je za te namene opredeljeno 85 miliona dinara.
  • Plaćanjem brojnih poreza, računa i taksi, novac su u budžet upumpale Nišlije, a da li ih je neko pitao kakav medijski sadržaj žele da finansiraju svojim novcem? 
  • Zašto se umesto za pitanja čistog vazduha, problema sa kanalizacijom ili radom izvršitelja tim novcem uglavnom finansira redovan program i rad lokalnih medija?

Konkurs, koji je nastao zbog potreba boljeg informisanja građana, ovim se pitanjima ne bavi. Ne bave se ni lokalne samouprave koje već godinama po automatizmu novac dele manje-više jednim te istim dobro poznatim medijima.

Ako do sada to i nije bila obaveza, Medijskom strategijom 2020-2025 predviđeno je održavanje javnih rasprava na kojima bi se građani izjasnili o nedostajućim temama i medijskim sadržajima kojima bi se, po njihovom mišljenju, ostvario javni interes u oblasti javnog informisanja. 2025.

2025. nam se bliži, a još nema javnih rasprava o medijskim sadržajima.

Ipak, Grad Niš ne mora više da čeka ni sekund, već može po uzoru na Opštinu Pantelej da usvoji “Mehanizam za utvrđivanje tema od javnog interesa u javnom informisanju”. Tim dokumentom će biti jasno propisani koraci koji grad mora da preduzme i kako da konsultuje građane i zainteresovane strane pre pripreme konkursa i njegovog raspisivanja.

Na ovom linku možete potpisati peticiju za uvođenje pomenutog mehanizma.

“Pogurajmo” nadležne u Gradu da shvate da ako Nišlija finansira, Nišlija mora i da bira.

#GrađanskiAlarm

Projekat Građanski Alarm podržan je u okviru programa podrške „Safejournalists.net“

Ovaj tekst je proizveden uz finansijsku podršku Evropske unije. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Odbora za ljudska prava Niš i ne odražava nužno stavove Evropske unije.