Sudija kakvog građanin zaslužuje- takmičenje debatnih timova

2258

22. maja 2002. godine u Nišu je održano takmičenje debatnih timova pravno-birotehničkih škola iz Niša, Beograda i Zemuna. Ekipe su se takmičile u simuliranju krivićnog postupka za krivićno delo protiv života i tela.

Svaki debatni tim činilo je 5 takmičara – učenika završnog razreda pravno – birotehničkih škola u Srbiji.

Oni su najpre izvlačili redne brojeve po kojima su timovi nastupali, a zatim i zapečaćeni koverat sa temom za simulaciju. Svaki od timova imao je 15 minuta za pripremu i maksimalno 30 minuta za simulaciju.

Timove je ocenjivao petočlani žiri koji su činili: profesori škola iz Niša, Beograda i Zemuna, dekan Pravnog fakulteta u Nišu i predstavnik Odbora za ljudska prava. Pobednički tim (ABŠ Niš) nagrađen je pohađanjem osnovnog kursa na računaru sa internet radionicom i učešćem na desetodnevnoj “Letnjoj školi ljudskih prava” mreže CHRIS – Odbora za ljudska prava u Srbiji.

Pobednički tim ABŠ Niš činili su:

Jelena Simić, IV/2
JelenaStojić, IV/2
Merlina Manojlović, IV/1
Goran Paunović, IV/1 Ana Milić, IV/2

profesor: Jelena Đurić

Realizaciju projekta omogućio USAID-OTI