Letnja škola “Demokratija i nacionalne manjine”

2168

17 – 22. avgusta 2002 u Soko Banji organizovana je letnja škola pod nazivom “DEMOKRATIJA i NACIONALNE MANJINE”. Škola je organizovana zajedno sa Društvom dobre akcije iz Niša uz podršku Americke agencije za medunarodni razvoj – USAID.

Školu je pohadalo 24 polaznika – predstavnika manjinskih zajednica (romske, bošnjacke, albanske, bugarske, vlaške) i vecinske zajednice (srpske) iz 8 gradova južne i jugoistocne Srbije (Niša, Pirota, Aleksinca, Bora, Vladicinog Hana, Surdulice, Novog Pazara i Bujanovca).
Kroz edukaciju od strane vrsnih i afirmisanih strucnjaka za ovu oblast, kao i kroz neposredni kontakt i medusobno suceljavanje stavova sa edukatorima, polaznici škole (predavanjima, radionicama, tribinama, debatama,…) imali su priliku da steknu nova saznanja o osnovnim identitetnim karakteristikama manjina, o pojedinim verskim odlikama koje su specificne za pojedine manjinske zajednice, kao i da na delu pokažu I dokažu znacaj participacije, otvorenosti, tolerancije, dijaloga i solidarnosti u svakodnevnom životu i radu.
Cilj ovog kursa je da se medu slušaocima proširi i relevantna literatura, kao i oficijelna dokumentacija koja se bavi pitanjima manjinskih zajednica i konceptom multikulturalizma i interkulturalizma, pogotovo da se promovišu afirmativni elementi novousvojenog Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.

Namera je bila da se u edukativnom procesu bitno ukaže na saznajna i kreira vrednosna stanovišta polaznika u cilju stvaranja subjekata koji razumeju stvarnost i koji ce konkretnim angažovanjem da doprinose prevazilaženju svakog društvenog, medugrupnog i meduindividualnog nerazumevanja po osnovu entno-nacionalne i verske distance i animoziteta. Otklanjanje stereotipija i predrasuda vezane za odredene manjinske zajednice osnovna je ideja škole “Demokratija i nacionalne manjine”.

Tematski okvir škole:

– Manjinske zajednice kao konstitucionalni elemenat i njihovo mesto u savremenom društvu;
– Pojam identiteta i nacionalne manjinske zajednice;
– Prava manjina prema Zakonu o zaštiti prava i slobode nacionalnih manjina;
– Manjinske zajednice u dokumentima medunarodne zajednice;
– Lokalna samouprava i položaj manjinskih zajednica sa ucešcem u trecem sektoru;
– Etnički konflikti i njihovo prevazilaženja;
– Autoritarna i konzervativna svest;
– Diskriminacija žena;
– Tolerancija – osnov civilnog društva;
– Vere manjina i manjinske vere;
– Modeli integracije manjina.