Regionalna konferencija o kleveti i slobodi izražavanja, “Sloboda govora i odgovornost novinara”

2119

U Strazburu je 17. i 18. oktobra tekuće godine, održana “Regionalna konferencija o kleveti i slobodi izražavanja”, čija je realizacija omogućena zahvaljujući finansijskom prilogu Vlade Luksemburga (u okviru Medijskog dela Pakta stabilnosti jugoistočne Evrope). Sa konferencije u Strazburu, omogućen je direktan prenos i mogućnost uključivanja u rad konferencije putem interneta.

Resurs centar Niš je 17. i 18. oktobra 2002. god., organizovao dvodevni seminar pod nazivom “Sloboda govora i odgovornost novinara” na kome su učesnici za vreme trajanja seminara imali mogućnost da se, pored vizuelnog praćenja konferencije u Strazburu, putem interneta aktivno uključe u rad konferencije i da putem e-maila postavljaju kompetentnim stručnjacima u Strazburu, pitanja vezana za problem klevete i slobode izražavanja u novinarstvu. Realizaciju programa Resurs centru u Nišu omogućio je Švedski helsinski odbor za ljudska prava.

Seminaru u Nišu prisustvovalo je i učestvovalo devetnaest novinara i dva pravnika iz Niša, Novog Pazara i Leskovca.
Teme seminara obuhvatale su:
– Definisanje pojma kleveta i davanje pravnog okvira ovog pojma (kako u evropskom standardu tako i u jugoslovenskom zakonodavstvu);
– Prava i obaveze novinara prema jugoslovenskom zakonodovastvu i slobodu govora i odgovornost novinara.

Moderatori skupa u Nišu bile su: advokat Ljiljana Vučković,  ekspert Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM,  Natalija Solić. Seminar u Nišu je propratilo 13 medijskih kuca: TV 5, RTV Belle Amie, Naša reč, Niška TV, Podgorički dan, RTS Niš, Slobodna Evropa, Narodne novine, Romska redakcija, RTV Nišava, RTV Global, Radio City, Radio 5.