“MI TO NEĆEMO!”

2091

Period realizacije: mart-april 2002. godine

Donator: USAID-DTI

Opis projekta:

“MI TO NEĆEMO!” je autorski osmišljen u Odboru za ljudska prava Negotin, koji je i koordinirao sve aktivnosti, a realizovan u svih pet Odbora za ljudska prava koji čine Mrežu CHRIS (Niš, Bor, Leskovac, Novi Pazar, Negotin). Ovaj projekat je realizovan je kao višeslojna, antikorupcijska kampanja uz finansijsku podršku USAID-DTI. Za potrebe ove kampanje urađen je originalan tv spot, koji je emitovan na pet televizija, u svih pet pomenutih gradova, aktivirani su antikorupcijski telefoni, štampane brošure, “rezervacione kartice”, razglednice, plakati, bilbordi. Kampanja je bila dobro propraćena u medijima, kako lokalnim tako i centralnim štampanim medijima, o čemu svedoči i više natpisa u nekoliko dnevnih listova, kao i fotografija na naslovnoj strani “Blica”, na kojoj je prikazan jedan od bilborda u Nišu. Kao direktan rezultat ovog projekta – antikorupcijske kampanje, u Negotinu je zabeležen i jedan slučaj prijavljivanja mita, koji je primio jedan lekar specijalista.