Kampanja “Ljudska prava svima” za Bujanovac, Medveđu i Preševo

2143

Kampanja je realizovana kao zajednička aktivnost Odbora za ljudska prava iz Niša i Odbora za ljudska prava iz Bujanovca na promociji Međunarodnog dana ljudskih prava i Univerzalne deklaracije UN o ljudskim pravima. U mestima Bujanovac, Medveđa i Preševo u periodu od 25.12.2001. do 01.01.2002. godine, građanima je podeljeno ukupno 1000 “Paketa ljudskih prava” sa dvojezičnim štampanim materijalom – na srpskom i albanskom jeziku.
Kampanja je startovala 25. decembra podelom paketa istovremeno u svim gradovima. U Bujanovcu je podeljeno ukupno 500 paketa, u Preševu 400 i 100 paketa podeljeno je stanovnicima Medveđe. Za podelu paketa bili su zaduženi aktivisti i volonteri Odbora za ljudska prava iz Bujanovca. Materijal je deljen u SO Bujanovac, Koordinacionon telu, policiji, Opštinskom sudu i drugim značajnim institucijama kao i nevladinim organizacijama koje deluju na području ove opštine. S obzirom da je podela Paketa ljudskih prava državnim institucijama od velike važnosti i da je interesovanje za kampanju bilo veoma veliko, aktivisti Odbora su svoje aktivnosti usmerili upravo na veliki broj državnih institucija. U kampanju je uključena i lokalna radio stanica – Radio Ema koja svoj program emituje na srpskom jeziku. 100 paketa podeljeno je natavnicima i učenicima Osnovnih škola u Bujanovcu i Velikom Trnovcu. Materijal je podeljen i Mesnim zajednicama ove opštine. Za distribuciju materijala u Preševu bili su zaduženi aktivisti kancelarije Odbora koja deluje u tom mestu. Podeljeno je ukupno 400 paketa ljudskih prava institucijama i građanima Preševa. U Medveđi je podeljeno 100 paketa. Interesovanje lokalnog stanovništva za ovaj događaj bilo je veliko pa je broj paketa u odnosu na interesovanje građana bio veoma mali. I državni organi koji deluju na ovom području i lokalno stanovništvo, pozitivno su ocenili ovakvu akciju i inicijativu nevladinog sektora. Promocija, unapređivanje i poštovanje ljudskih prava i sloboda u ovom regionu svakako je neophodno i daje nemali doprinos širenju kulture mira, dijaloga i nenasilnog rešavanja sukoba kao neophodnog uslova za razvoj civilnog društva i modernog demokratskog sistema. Kampanja je od velikog značaja bila i za mlade aktiviste-volontere Odbora za ljudska prava iz Bujanovca jer im je omogućila aktivan i direktan zadatak i na taj način ih povratno edukovala, ulila im sigurnost i formirala im građanski integritet. Iskustva u neposrednom kontaktu sa lokalnim stanovništvom i predstavnicima državnih organa od velikog su značaja za akcije koje budu realizovane u budućnosti u ovom regionu.