Kampanja “Ljudska prava svima” decembar 2001.

2192

Integrisanom kampanjom edukacije povodom 10. decembra – Svetskog dana ljudskih prava Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS želela je da ublaži problem neiformisanosti građana, promoviše pojam i značaj ljudskih prava, obeleži Svetski dan ljudskih prava i promoviše treći sektor. U trenutku kada je situacija u zemlji veoma “krhka i proces reformi usporen”, ovakav vid javnog obrazovanja i animiranja građana u cilju jačanja civilnog društva svakako je bio neophodan. Takođe ovakvim kampanjama Mreža Odbora za ljudska prava želi da svake godine obeleži 10. decembar – Dan ljudskih prava. Ujedno su se i NVO koje su realizovale kampanju predstavile sugrađanima kao “snage” koje svojim učešćem u javnom životu treba da pomognu tranziciju zemlje ka demokratiji.

Aktivnosti na realizaciji kampanje odvijale su se kroz tri segmenta, istovremeno u svih deset gradova:

– Istraživanje javnog mnenja putem ankete pod nazivom “Mnenje o ljudskim pravima u Srbiji” koju je sprovelo preko 150 volontera u deset gradova u Srbiji na uzorku od 3000 ispitanika;
– Medijska promocija projekta (emitovanje dva TV spota koja promovišu 10. decembar i Univerzalnu deklaraciju UN o ljudskim pravima; TV emisije o ljudskim pravima);
– Podela štampanog edukativnog materijala (ukupno je podeljeno 6000 “Paketa ljudskih prava”, a sadržinu svakog paketa činili su: Bukvar ljudskih prava, kalendar “12 boraca za ljudska prava”, olovka, razglednica i kesa sa generalnom porukom kampanje).

Kampanja je realizovana sinhronizovano u 10 gradova u Srbiji, kao zajednička aktivnost mreže CHRIS i pet partnerskih organizacija iz Vojvodine (Dobrotvorno društvo Panonija – Novi Sad, Centar za civilnu edukaciju – Pančevo, Urbana radionica – Vršac, Gradsko pozorište – Ruma i Ravan grad – Sombor).