Resurs centri u Nišu

2126

U sredu, 24. aprila 2002 godine, svečano je otvoren Resurs centar u Nišu. Uz prisustvo velikog broja medija, novinara, predstavnika NVO-a, međunarodnih organizacija i gradjana Niša skup je uvodnim izlaganjem otvorio predsednik Odbora za ljudska prava Niš g-din Dragan Đorđević, a zatim su prisutne pozdravili i predstavnici Švedskog Helsinškog Komiteta, g-đica Natalija Bratuljević i Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM, g-đica Zorka Kovačević.
Otvaranje Resurs centra u Nišu izazvalo je veliku pažnju i interesovanje javnosti. Svečanosti su prisustvovali predstavnici međunarodnih organizacija sa sedištem u Nišu (ICRC-a, CHF-a, USAID-a,…), veliki broj predstavnika niških nevladinih organizacija i to: Odbora za građansku inicijativu, Cesid-a, Otvorenog kluba, Centra za ljudska prava, Protecte, Građanske čitaonice “Apostrof”, udruženja “NOVA” itd., zatim predstavnici mreže CHRIS – Odbora za ljudska prava Negotin, Odbora za ljudska prava Bor, Odbora za ljudska prava Leskovac i Građanskog Foruma iz Novog Pazara, predstavnici kolektivnog izbeglickog centra hotela “Park”, kao i veliki broj saradnika Odbora i zainteresovanih građana. Ovaj događaj medijski je ispraćen od strane četiri niške TV kuće (TV5, TV Bellamie, NTV i TV Art) i značajnog broja novinara.
Detaljnije o Resource Centru Niš možete pogledati na www.rcnis.org.yu
Resurs centri su otvoreni Internet centri koji koristeći savremenu kompjutersku tehnologiju i on-line komunikaciju afirmišu i implementiraju ljudska prava koja su u Jugoslaviji (koja se nalazi u početnoj fazi tranzicije) akutna i zapostavljena od strane državnih struktura. Osnivači Resurs centrara su lokalni Odbori za ljudska prava (u Nišu, Negotinu, Boru, Leskovcu) i Građanski forum (u N.Pazaru). Inicijator i osnivač/donator je Švedski helsinški odbor za ljudska prava.

Tehnologija:
Tehnologija koja osnivanjem Resours Centra postaje dostupna najširem krugu korisnika je alat za realizaciju težnji pojedinaca iz brojnih ugroženih socijalnih grupa, a Resours Centri mesto isticanja i kreativnog tretmana lokalnih socioloških i političkih problema.

Metode:
Metode kojima se tretira problematika vezana za opšte ciljeve Resours Centra usklađuju se sa lokalnim specifičnostima rada i potencijalima. Npr:

– postojanje brojne univerzitetske populacije (Niš)
– razvijen NGO sektor (Niš)
– nerazvijen NGO sektor (Negotin, Bor)
– važna ekološka pitanja (Bor)
– posustala privreda i lokalna privreda u tranziciji (Niš, Bor, Leskovac)
– ekonomske migracije (Novi Pazar, Negotin)
– povratnici iz političke emigracije (Novi Pazar)

Ciljne grupe

Resurs centri realizuju svoje ciljeve kroz intenzivnu uzajamnu komunikaciju (od strateških konsultacija do razmena programa), kao i kroz saradnju sa lokalnim nevladinim organizacijama, autorima i saradnicima po određenim projektima, aktivistima lokalnih “klasičnih medija”, gradskim službama.

U svom radu Resours Centri posebnu pažnju posvećuju svojim primarnim ciljnim grupama: manjinskim zajednicama (+ manjine u manjini, + “većina” u manjini), izbeglicama, ženskim organizacijama, samohranim majkama, žrtvama polne diskriminacije (između ostalog i sex traffic-a), nezaposlenima, licima sa invaliditetom, deci.

Implementacija generalnih smernica rada Resours Centra u mnogome će zavisiti od mogućeg stepena saradnje sa lokalnim vlastima.

Organizaciona struktura Resours Centra:

Osnivač, u saradnji sa ostalim osnivačima Resours Centra i – ukoliko smatra potrebnim, konsultujući bord, a na osnovu utvrđenih lokalnih potreba pravi osnovne smernice za korišćenja “resursa” Resours Centra.
Programe preporučuje uređivački odbor. Članovi odbora, volonteri, predstavnici su svih lokalnih – struktura relevantnih za rad centra: predstavnik osnivača, omladinskih grupa, ženskih grupa, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, gradske vlasti…
Osniva se i internacionalni bord koji je savetodavno, takođe volontersko, telo.
Na osnovu na ovaj način formiranog Centra definiše se kućni red (pravila pristupa prostoru i opremi).

Detalje o aktivnostima Resource Centara možete pogledati na www.cyberrex.org/rc