Uklonimo barijere – Sastanak Mreže podrške

2058

„Uklonimo barijere – jednakost za sve“ – Sreda, 19. maj 2010.

U skladu sa projektnim aktivnostima, projektni tim Odbora za ljudska prava iz Niša, zajedno sa članicama Mreže podrške održao je prvi u nizu sastanaka u okviru projekta „Uklonimo barijere – jednakost za sve“.

Sastanku su prisustvovali: Dragan Đorđević (koordinator Odbora), Ivan Radenković (pravnik u Odboru), Ala Levkavets (pravnica Mreže Odbora CHRIS), Brankica Ignjatović (pravnica-volonterka Odbora) i Jelena Petrović (asistent koordinatora), kao i Marina Savović (udruženje distrofičara Niš), Katica Ranđelović (Centar za samostalni život invalida Niša), Mirjana Veljković (niško udruženje studenata sa hendikepom), i Zoran Đorđević (Udruženje dečije i cerebralne paralize).

Ovo je prvi sastanak u okviru aktivnosti projekta „Uklonimo barijere – jednakost za sve“, gde su se članovi Mreže podrške ukratko upoznali sa aktivnostima u narednih nekoliko meseci. Jedan od prvih koraka u realizaciji biće brošura „Bela knjiga nedostupnih objekata u Nišu“, koja će sadržati zakonske standarde i obaveze lokalne samouprave na uklanjanju arhitektonskih barijera, kao i listu nedostupnih objekata u Nišu (pored zakona, brošura će sadržati i fotografije nekih nedostupnih objekata u Nišu). Na sastanku su podeljeni i zadaci gde će članovi projektnog tima fotografisati svaki deo grada, kao i javne institucije nedostupne za prilaz osoba sa invaliditetom. Brošura će biti predstavljena i na prvom okruglom stolu sa predstavnicima lokalne vlasti i projektnog tima i mreže podrške. Uporedo sa izradom brošure, projektni tim će, zajedno sa mrežom podrške napraviti i kratak spot koji će prikazati nemogućnost kretanja i slobodnog prilaza osoba sa invaliditetom. Lokalni partner na ovom projektu RTV5, biće zadužen za prikazivanje ovog spota, kao i ustupak tv prostora za predstavljanje izveštaja o nepoštovanju Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Sama brošura, kao i spot će se naći i u elektronskoj formi na web sajtu www.chrin.org.rs, za koji će biti zadužen Nikolica Ranđelović, web designer Odbora za ljudska prava.