“Isti (na) svetu”

2137

Naziv projekta: “Isti(na) svetu!”
Mesto realizacije projekta: Beograd- centar grada i pojedini fakulteti Beogradskog Univerziteta. Online.
Trajanje projekta od: 10.12. do 26.12.2011.
Potreban iznos za realizaciju projekta: 72.000,00 din (700 €)

Kratak opis projekta

Projektom se želi istaći položaj marginalizovanih društvenih grupa u odnosu na dominantnije društvene grupe. Sastoji se iz tri celine:
1) vođenje intervjua i snimanje istih audio-video opremom, radi montiranja kratkih formi koje bi istakle različitost položaja marginalizovanih i dominantnih društvenih grupa;
2) osnivanje i vođenje Facebook grupe, Youtube kanala i Twitter naloga;
3) kreiranje zasebne e-mail adrese i osnivanje foruma pri programu E-learning škole, a sve sa ciljem aktiviranja i delovanja On-line Savetovališta za borbu protiv diskriminacije.

Ciljna grupa projekta
Marginalizovane društvene grupe kao direktna ciljna grupacija. Planirano je učešće do dva predstavnika romske populacije, pripadnika određenih nacionalnih manjina, LGBT populacije, osoba zarazenih virusom HIV-a,osoba sa invaliditetom, i osoba lečenih u institucijama za mentalno zdravlje. Studenti Beogradskog Univerziteta kao i društvo u celini kao indirektna ciljna grupacija.

Cilj/ciljevi projekta
Opšti cilj: Ukazivanje na položaj i probleme marginalizovanih društvenih grupa i njihovih pojedinaca, kao i odnos društva prema njima.

Posebni (specifični) ciljevi:
Omogućavanje pripadnicima marginalizovanih društvenih grupa u Srbiji da predstave svoj položaj u društvu i probleme koji ih prate.
Unapređenje znanja i podizanje nivoa svesti ostalih društvenih grupa ali i društva u celini.

Projektne aktivnosti:
Vođenje intervjua sa pripadnicima marginalizovanih i većinskih društvenih grupa uz snimanje audio-video opremom. Pravljenje kompilacije datih snimaka i priloga.
Osnivanje i redovno ažuriranje Facebook grupe, Youtube kanala i Twitter naloga, pod sloganom „Isti(na) svetu!”.
Kreiranje zasebne e-mail adrese i osnivanje foruma pri programu E-learning škole, a sve sa ciljem aktiviranja i delovanja On-line Savetovališta za borbu protiv diskriminacije.

Facebook strana

http://www.facebook.com/isti.na.svetu