Obaveštenje o rezultatima konkursa za mini projekte u okviru programa E – learning škole demokratije i ljudskih prava

2063

Poštovani učesnici E-learning programa,

Zahvaljujemo se na vašem interesovanju za E-learning program i na predlozima projekata kojima ste konkurisali za podršku. Na adrese Partnera Srbija i Odbora za ljudska prava Niš stiglo je osam predloga projekata koji su ispunjavali uslove konkursa. Komisija za ocenu predloga projekata (Komisija) detaljno je razmatrala sve pristigle predloge i na osnovu objektivnog ocenjivanja formirala rang listu.

Kriterijumi za ocenjivanje bili su:

– nivo usklađenosti sa oblašću demokratija i ljudska prava,
– povezanost projekta sa potrebama ciljne grupe,
– plan aktivnosti – jasan, koherentan i logičan,
– izvodljivost i usklađenost aktivnosti sa rezultatima i ciljem projekta.

Komisiju je činilo pet članova (tri predstavnika Partnera Srbija i dva predstavnika Odbora za ljudska prava Niš) koji su nezavisno i samostalno ocenjivali svaki projekat. Maksimalan broj poena koji je svaki  član Komisije dodeljivao/la za svaku od kategorija bio je 10, odnosno ukupno 40 po projektu. Ukupan broj poena za rangiranje svakog projekta dobijen je prostim zbirom ocena svakog člana Komisije (maksimalno 5 x 40 = 200).

Ocene predloga projekata su sledeće:

Kroz svaki od predloga pokazano je razumevanje i uspešno usvajanje koncepata predstavljenih kroz E-learning školu demokratije i ljudskih prava, kao i želja za njihovom primenom u praksi. S obzirom da je budžet za podršku mini projektima bio ograničen (ukupno 3.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti), te da su budžeti prvorangiranih predloga projekata bili realni i konkretni, na osnovu rang liste Komisija je odlučila da se podrže četiri projekta koji su dobili najveći broj poena:

– Tolerancija kao prevencija vršnjačkog nasilja, koji će se sprovoditi u srednjim  školama na teritoriji Niša,
– Pismo ženi, koji kao ciljnu grupu ima žene iz ruralnih sredina iz više od 50 sela i naselja se području Kraljeva,
– Isti(na) svetu, kroz podizanje svesti građana o položaju pripadnika marginalizovanih i ranjivih grupa putem interneta.
– Zaštita podataka o ličnosti, koji obrađuje problem neadekvatne žaštite ličnih podataka studentske poplulacije u Beogradu.

Više detalja i informacije o realizaciji odabranih projekata biće dostupne na E-learning portalu, kao i na sajtovima www.partners-serbia.org i www.chrin.org.rs

Još jednom želimo da zahvalimo svim timovima na angažmanu i interesovanju.