“Tolerancija kao prevencija vršnjačkog nasilja”

2225

Naziv projekta: “Tolerancija kao prevencija vršnjačkog nasilja”
Mesto realizacije projekta: Opština Crveni krst, Niš
Trajanje projekta: Od: 06.12.do 30.12.2011.
Potreban iznos za realizaciju projekta: 71.309,00 dinara (700 €)

Kratak opis projekta

Nasilje medju učenicima srednjih škola obuhvata širok spektar agresivnih ponašanja. Nizak nivo poznavanja koncepta ljudskih prava i nedostatak osnovnih saznanja o marginalizovnaim grupama preduslovi su vršnajckog nasilja. U Nišu nema dovoljno projekata koji su usmereni na srednjoškolce i koji bi se bavili razvijanjem veština nenasilne komunikacije i poštovanjem različitosti bile one sociljlne, kultrne ili verske. Projektom želimo da postignemo veću ličnu participaciju učenika u nenasilnom rešavanju konflikata, prihvatanje različitosti, oslobađanje od predrasuda i negovanje kvaliteta nenasilne komunikacije.

Ciljna grupa projekta

Projekat je namenjen učenicima srednjih škola u Nišu. Škole obuhvaćene projektom su ETŠ „Nikola Tesla“ Niš, MTŠ „15. maj“ Niš i Tehnička škola „12. februar“ Niš. Svi učesnici će na kraju dvodnevne radionice i predavanja dobiti potvrde o učestvovanju. Posredni učesnici ovog projekta su učenici ove tri srednje škole kojima će biti podeljen štampani materijal edukativne sadržine (ukupno 480). Krug korisnika biće proširen na sve one koji budu zainiteresovani da posete facebook stranu projekta.

Cilj/ciljevi projekta

Razvijanje svesti kod učenika o:
Različitosti i nediskriminatornom ponašanju;
Potrebi zajedničkog rešavanja problema i razumevanja grupnih interesa;
Značaju socijalnih veština poput slušanja i tolerantnosti.

Projektne aktivnosti

Predstavljnje projekta u školama
Predavanja i radionice- dvodnevni trening
Štampani materijal

Facebook strana:

http://www.facebook.com/pages/Prevencija-vrsnjackog-nasilja-Klub-tolerancije-i-ljudskih-prava/272138049502673