Praksa na polju ljudskih prava – 2010. godina

2094

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS totkom 2010. godine,  realizovala je jednogodišnji projekat “Praksa na polju ljudskih prava”. U okviru realizacije ovog projekta sprovedeno je  istraživanje o problemima dalje društvene integracije Romske nacionalne manjine u Srbiji.

Donator: Open Society Instituta iz Budimpešte

Cilj istraživanja:

1. Monitoring kao progres pri uključivanju i poboljšanju socio-ekonomskog statusa Roma u Srbiji;
2. Preporuke o tome kako NVO i lokalna javna vlast iz manje razvijenih gradova u Srbiji mogu da poboljšaju rad zajedno sa Romskim zajednicama.

Istraživanjem je ispitan rad različitih Romskih NVO kao i lokalne organe vlasti (ombudsman, lokalne opštine, itd.) u različitim delovima Srbije (u 5 gradova Mreže CHRIS i u Beogradu) kroz 4 različite oblasti: obrazovanje, stanovanje, zaposlenje, politička participacija. To je pokazalo neke primere dobre prakse i kako ta praksa može da se prihvati i u drugim gradovima.
Istraživanje je radila Ala Leukavets iz Belorusije, u okviru Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS.