„Otvoreni forum – Javno zastupanje reformi u vladavini zakona“

2136

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizovala je petomesečni projekat “Otoveni forum-Javno zatupanje reformi u vladavini zakona”.

Period realizacije: 01.12.2005 – 30.04.2006
Budžet: $9,884
Cij projekta:
Javno zagovaranje za donošenje opšteg antidiskriminacionog zakona putem javnih  debata o osnovnim antidiskriminacijskim temama, kao i podizanje javne svesti o hitnoj potrebi za usklađivanjem domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima u cilju unapređenja vladavine prava u Srbiji.

Ciljna grupa projekta

Javni službenici (opštinski i okružni sudovi, opštinska i okružna tužilaštva, policija, Centri za socijalni rad, odeljenja Nacionalne službe za zapošljavanje, Narodni poslanici, odbornici lokalnih parlamenata), mediji i udruženja građana.

Pregled realizovanih aktivnosti

Projekat je započeo aktivnostima u Negotinu 02.02.2006. godine i za mesec dana oragnizovano je šest okruglih stolova i šest TV emisija  u šest gradova, a na kraju projekta štampan je članak u šest lokalnih listova:

02.02.2006. – Negotin
08.02.2006. – Valjevo
10.02.2006. – Novi Sad
13.02.2006. – Niš
14.02.2006. – Vranje
02.03.2006. – Novi Pazar

Ostvareni rezultati

Kvantitativna analiza realizacije ove faze projekta pokazuje  da smo uspeli da animiramo predstavnike ključnih institucija na lokalnom nivou da uzmu učešće i da je je ova fazza uspešno realizovana, takođe se pokazalo da je neophodno nastaviti sa javnim zagovaranjem i dodatnom edukacijom i senzibilisanjem predstavnika navedenih institucija na lokalnom nivou. U radu šest okruglih stolova  ukupno je uzelo učešće 136-oro  predstavnika iz 12 različitih institucija/organizacija u šest gradova:

Okružni sudovi – 7
Opštinski sudovi – 8
Okružni zatvori – 5
Policija – 4
Opštinska uprava (Centri za socijalni rad, Kancelarije pravne pomoći pri opštinama i dr.) – 21
Tužilaštvo (opštinsko i okružno) -5
Pravobranilaštvo – 2
Državne institucije (Rep. parlament, Vlada RS –  Koordinaciono telo, Okrug) – 3
Advokati – 16
Politicke organizacije – 9
Nevladine organizacije – 39
Mediji – 17

Medijska pokrivenost:

 – prisustvo/izveštavanje sa samog događaja (štampani i elektronski mediji) – TV stanice 13; Radio stanice 7, Štampani mediji 5; Novinska agencija 1,
– emitovanje 6 posebnih TV emisija (potencijalno 2.500.000 gledalaca) “Otvoreni forum – Javno zastupanje reformi u vladavini zakona na šest TV stanica u šest gradova;
– emitovanje posebnih priloga/intervjua  sa učesnicima okruglih stolova (elektronski mediji) 9.

Preuzmite sledeće fajlove:

Newspaper article of the CHRIS Network

Open Forum-Report and Recommendations