Saopštenje za javnost povodom sastanka nevladinih organizacija o potrebi decentralizacije Srbije

2107

Na inicijativu NVO PROTECTA iz Niša, danas je u Nišu održan sastanak 6 niških nevladinih organizacija na temu potreba decentralizacije i debeogradizacije Srbije. PROTECTA, Odbor za ljudska prava, Media i reform centar, Resurs centar Niš, CeSID Nis i Media Centar Niš su se složili da je akcija u pravcu decentralizacije Srbije ne samo neophodna, već i urgentna posebno imajući u vidu najave o donošenju novog Ustava Srbije. Kako je ovo možda i zadnja šansa za Srbiju da krene u proces decentralizacije, odlučeno je da se pokrene akcija širokog javnog zagovaranja.

Kao deo ovog zagovaranja, pomenute nevladine organizacije pokreću i prvu akciju – narodnu inicijativu kojom će se osporiti odluka o nedodeljivanju nacionalne frekfrencije Televiziji 5 iz Niša. Akcija prikupljanja neophodnih 15.000 potpisa počinje u subotu 29. aprila i biće nastavljena do subote 6. maja 2006. godine.

Naša inicijativa je zakonski zasnovana na mogućnosti da građani utiću na republičke organe vlasti, gde ćemo potpisima 15.000 građana tražiti donošenje posebnog zakona kojim se poništava odluka Saveta Republičke Radiodifuzne agencije o dodeli frekfrencija za nacionalno TV pokrivanje, o raspuštanju postojećeg i imenovanju novog Saveta RRA.

štandovi će biti postavljeni na 5 lokacija u gradu u subotu, a potpisivanje je moguće i tokom sledeće nedelje u Pobedinoj ulici, kod Tvrđavskog mosta, Narodnog pozorišta i u Parku Svetog Save.

U Nišu,
27. april 2006.
Mladen Jovanović
PROTECTA Programski direktor