Sastanak “Zajedno za pristupačnost”

2192
Grad Niš je budžetom za 2019.godinu predvideo pet miliona dinara za uklanjanje arhitektonskih barijera na i unutar obrazovnih ustanova. Ovom budžetskom odlukom usvojenom decembra meseca 2018. godine u lokalnom parlamentu u NIšu, ostvaren je specifičan cilj procesa javnog zagovaranja neformalne Koalicije za pristupačnost okupljene oko Odbora za ljudska prava Niš pod nazivom "Zajedno za pristupačnost".

Kao završna aktivnost u okviru procesa javnog zastupanja, 25. februara 2019. godine u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš organizovan  je sastanak koji je imao za cilj da informiše  organizacije udruženja  osoba sa invaliditetom i predstavnike obrazovnih ustanova koje su predviđene za uklanjanje arhitektonskih barijera tokom 2019 godine,  sa  odlukom i predviđenim iznosima  za svaku školu, kao  i konkretnim planom  i redosledom aktivnosti gradske uprave na uklanjanju arhitektonskih barijera tokom  2019. godine. Takođe,  sastanak je organizovan u nameri da se dodatno podstakne sinergija i zajednički rad građana i organa javne uprave i predupredi mogućnost da se loša praksa grada Niša iz 2012. godine,  kada su  takođe predviđena sredstva i usvojena budžetska odluka Skupštine grada Niša da se uklone arhitektonske barijere na i unutar odabranih obrazovnih ustanova i odluka ne bude  sprovedena u delo.

0,038% – Toliko malo a tako nedostupno!
Zajedno za pristupačnost

Obrazovne ustanove,  koje su planom Sekretarijata za investicije predviđene za uklanjanje arhitektonskih barijera tokom 2019. godine,  a na osnovu usvojenog budžeta grada Niša su:

Gimanzija 9. Maj - predviđena je ugradnja lifta;
OŠ Branko Miljković- predviđena je ugradnja lifta;
OŠ 1.Maj u Trupalu – izgradnja pristupne rampe

Grad Niš su na sastanku predstavljali Bratislav Vučković gradski većnik, Dragan Petković šef odseka za pripremu i planiranje investicija objekata javne namene imovine  grada Niša pri Sekretarijatu za investicije i predsednik Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom Nišavskog okruga, Jordan Ivanović. U ime izabranih obrazovnih ustanova na sastanku su učestvovali direktor OŠ Branko Miljković Tijana Ranđelović, Dragana Obradović pomoćnik direktora OŠ Branko Miljković i Nebojša Lekić direktor Gimnazije 9. Maj. Na sastanku su takođe učestvovali i predstavnici  udruženja osoba sa invaliditetom koja čine Koaliciju za pristupačnost.

Na sastanku je bilo reči o  rezultatima proseca javnog zastupanja, konkretnim koracima na realizaciji predviđenih budžetskih sredstava za uklanjanje arhitektonskih barijera tokom 2019. godine, kao i redosledu pokretanja zakonom predviđenih  administrativnih i projektnih obaveza gradske uprave i školskih administracija. Takođe, članovi udruženja osoba sa invaliditetom izneli su predloge i mišljenja u vezi sa rešenjima za uklanjanje konkretnih arhitektonskih barijera u Nišu, I neophodnosti da ovakve  budžetske odluka bude obavezni  deo budžeta grada Niša za svaku godinu, kao i da je neophodno pripremiti strateški i akcioni plan pristupačnosti za grad Niš. Jedan od zaključaka sastanka je da se sve službe grada, škole i udruženja moraju češće sastajati i poboljšati komunikaciju radi efikasnijeg delovanja u cilju stvaranja pristupačnog i dostupnog okruženja u Nišu.

„Zajedno za pristupačnost“ realizuje Odbor za ljudska prava Niš u okviru projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika” koji realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.
#ljudskaprava #dostojanstvo #obrazovanje
Glasno i jasno o EU