Obuka u pravničkim veštinama

905

Odbor za ljudska prava Niš je periodu od 05. do 30. novembra 2020. godine u saradnji sa Pravnim fakultetom u Nišu, realizovao program Obuke u pravničkim veštinama. Obuka je jedna od aktivnosti u okviru projekta ,,Mobilna pravna podrška,, koji se realizuje zahvaljujući podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Obuku je činilo 11 radionica tokom kojih su polaznici imali priliku da se dodatno edukuju na sledeće teme:

 • Pravo iz oblasti prava socijalnog osiguranja i socijalne zaštite
 • Stereotipi i predrasude – kako nastaju i kako se šire
 • Medijacijom do efikasnijih rešenja
 • Pružanje besplatne pravne pomoći u uslovima terenskog rada
 • Sastavljanje podnesaka – građanskopravna oblast
 • Položaj oštećenog u krivičnom postupku
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Uslovi nastanka i punovažnost ugovora
 • Analiza podataka dobijenih tokom intervjua
 • Tajne uspešnog odnosa advokat klijent
 • Nasilje u porodici i Nedavanje izdržavanja 

Predavači na obuci bili su: Prof. dr Goran Obradović, Prof. dr Nevena Petrušić, Prof. dr Aleksandar Mojašević, Prof. dr Darko Dimovski, Doc. dr Anđelija Tasić, Doc. dr Ivan Ilić, Doc. dr Novak Кrstić, Doc. dr Mihajlo Cvetković, Doc. dr Uroš Zdravković, Adv. Nikola Obradović, Adv. Ivan Barun i Кatarina Momirović.

Takođe, 10. novembra 2020. godine realizovan je jednodnevni trening praktične obuke pod nazivom ,,Senzitivizacija za rad sa osetljivim grupama,, koji su održali Prof. dr Darko Dimovski i Doc. dr Ivan Ilić. 

Projekat Mobilna pravna podrška realizuje se zahvaljući podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.