Mobilna pravna podrška u Nišu, Prokuplju, Merošini i Vlasotincu

994

Odbor za ljudska prava Niš je u  proteklih 12 meseci, zahvaljujući podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji realizovao projekat Mobilna pravna podrška. Projekat je realizovan u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Nišu, čiji su studenti uz pomoć mentora i advokata građanima Niša pružali besplatnu pravnu podršku u prostorijama pravne klinike Pravnog fakulteta u Nišu. Građani Niša su se mobilnom pravnom timu obraćali različitim problemima za besplatnu pravnu podršku i imali mogućnost da svakog utorka u direktnoj komunikaciji sa mobilnim pravnim timom dobiju pravnu podršku za rešavanje svojih problema. Informisanjem putem društvenih mreža, informativnim flajerima, gostovanjem članova projektnog tima na lokalnim TV stanicama i posebnim video prilozima, projektni tim je probao da informacije dopru pre svega do predstavnika ranjivih društvenih grupa, kao što su žene, osobe sa invaliditetom, Romi i da ih dodatno ohrabri da potraže pravnu podršku u slučaju kršenja ljudskih prava.

Građani Prokuplja su u proteklih 12 meseci su imali mogućnost da dobiju besplatnu pravnu pomoć i podršku od našeg mobilnog tima. U radu sa građanima,  još jednom smo došli do potvrde koliko je mobilnost i prilagođavanje građanima za ovakav vid podrške važan, kao i saradnja jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva na stvaranju okruženja koje će omogućiti pristup pravdi svim građanima bez obzira na njihova lična svojstva. Mobilni tim je zahvaljujući poverenju lokalne samouprave u Prokuplju aktivnosti realizovao u prostorijama gradske uprave.  Projekat je sproveden u saradnji sa lokalnim aktivistima iz udruženja „Inkluzija danas“ koji su informisali građane o našim aktivnostima i zakazivali termine za besplatnu pravnu podršku u Prokuplju.

Uz pomoć aktivista iz romskog  udruženja „Pesma, igra“ iz Vlasotinca, radili smo sa građanima na ostvarivanju njihovih prava i pružali besplatnu pravnu podršku. Posebno je bilo značajno to što je za tu priliku lokalna samouprava ustupila prostoriju u Narodnom muzeju, koja je pristupačna i dostupna za osobe sa invaliditetom, tako da je i ta grupa građana, kojoj je često zbog fizičkih barijera ovaj vid pomoći nedostupan, mogla da dobije besplatnu pravnu podršku.

Tokom prethodnih 12 meseci smo imali priliku da pružamo građanima Merošine besplatnu pravnu podršku a u tome su učestvovali, osim lokalnih aktivista iz romske zajednice koji su informisali građane o pravu na besplatnu pravnu podršku, i studenti pravnog fakulteta iz Niša koji su sa svojim mentorima i advokatima radili sa građanima.  Odziv građana je bio solidan , a građani koji nisu mogli da ostvare svoje pravo na ovaj način, imali su mogućnost da podršku dobiju telefonom i razgovorom sa članovima mobilnog tima.

Projekat Mobilna pravna podrška realizuje se zahvaljući podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.