Mobilna pravna podrška – izveštaj i preporuke

955

Odbor za ljudska prava Niš je u proteklih 12 meseci, zahvaljujući podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država realizovao projekat Mobilna pravna podrška. U ponedeljak 4. oktobra u amfiteatru Pravnog fakulteta sa početkom dodelom sertifikata i predstavljanjem izveštaja sa preporukama završena je realizacija ovog programa.

Realizacija ovog programa u školskoj 2020/2021. godini odvijala se kroz dva ciklusa: Opšta obuka u pravničkim veštinama i Obuka kroz rad sa stvarnim klijentima, na terenu. Drugi ciklus obuke ostvaren je u Oglednoj advokatskoj kancelariji Pravnog fakulteta u Nišu i na terenu (u Prokuplju, Merošini i Vlasotincu), gde su studenti uz mentorsku pomoć i podršku profesora i advokata, pružali besplatnu pravnu podršku socijalno ugroženim građanima, u vidu davanja pravnih informacija, pravnih saveta i sastavljanja podnesaka.

Na događaju je predstavljen i izveštaj sa preporukama, nastao tokom realizacije projekta Mobilna pravna podrška i koji predstavlja još jedan od neposrednih uvida u probleme, izazove i prepreke u pristupu pravdi sa kojima se susreću građani, posebno predstavnici ranjivih društvenih grupa u navedenim gradovima i opštinama, kao i mogućnost da se na realnim pravnim problemima dodatno sagleda funkcionisanje sistema besplatne pravne pomoći u Srbiji. Realizacija ovog programa je takođe bila prilika da se građani Niša, Prokuplja, Vlasotinca i Merošine  dodatno informišu o svojim pravima i institucionalnim mehanizmima za ostvarivanje i zaštitu.

Na događaju su se studentima obratili mentori Prof.dr Darko Dimovski Doc. Dr Anđelija Tasić koji su pohvalili studente i kao mentori na projektu  istakli značaj realizacije ovakvih programa koji  studentima omogućavaju  direktan kontakt  sa građanima, kao i važnost  kontinuiranog rada sa studentima u cilju nadgradnje formalnog obrazovanja pravnika. Menadžerka projekta Maja Kamenov govorila je o važnosti proaktivnog pristupa građanima kad je besplatna pravna pomoć u pitanju, i posebno naglasila značaj sinergije studenata, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i lokalnih samouprava u cilju unapređenja sistema besplatne pravne pomoći i podrške i obezbeđivanja pristupa pravdi za sve građane, bez obzira na njihova lična svojstva.

NTV Niš, 04.10.2021.