Infografici

2230

Ovde možete pronaći informacije o svojim pravima koje je izradio projektni tim 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa, okupljenih na realizaciji projekta ,,Otvorena vrata pravosuđa,,. Oni su napisani tako da pruže odgovore na svakodnevne probleme sa kojima se gradjani suočavaju u kontaktu sa pravosuđem.