Stop snižavanju nivoa zaštite ljudskih prava i sloboda!

2090

Grupa nevladinih organizacija upozorava javnost da se predloženim tekstom ustava značajno snižava dostignuti nivo ljudskih prava u Srbiji. Zabrana snižavanja jednom dostignutog nivoa zaštite ljudskih prava jedan je od osnovnih principa modernog prava. Flagrantno će biti prekršen ako predloženi tekst novog ustava bude potvrđen na predstojećem referendumu 28- 29.oktobra.

Evo samo nekih primera snižavanja nivoa zaštite ljudskih prava:

Dužničko ropstvo eksplicitno je zabranjeno u članu 14. st. 3. Povelje o ljudskim i manjinskim pravima (tzv.“Mala povelja“), sledećim rečima:“Niko se ne može lišiti slobode samo zato što nije u stanju da ispuni ugovornu obavezu“ – ova ustavna garancija slobode čoveka nije našla svoje mesto u nepotvrđenom tekstu ustava;

Nasuprot važećem Ustavu RS (Član 18) i Maloj povelji (Član 24), nepotvrđeni tekst ustava ne priznaje pravo na privatan život, odnosno pravo na privatnost, ili „pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, doma i tajnosti prepiske“, kako to pravo zove Evropska konvencija o ljudskim pravima. Tekst ustava garantuje samo isečke prava na privatnost, ostavljajući veći deo privatnosti bez ustavne zaštite;

Pravo na prekid trudnoće, odnosno pravo na abortus, kao deo prava na privatnost, u razvijenim demokratijama pripada samo ženi, ne i muškarcu, potencijalnom ocu deteta. U tekstu nepotvrđenog ustava nema izričite garantije prava na abortus, već se govori samo o „slobodi odlučivanja o rađanju“, bez preciznije sadržine te slobode (u članu 63. kaže se:“Svako ima pravo da slobodno odlući o rađanju dece“). Ako ova odredba podrazumeva i pravo na prekid trudnoće, onda se snižava dostignut nivo garantovanih prava, jer o rađanju, odnosno o prekidu trudnoće odlučuje svako, a ne samo žena, suprotno njenom dosadašnjem pravu;

Mala povelja „jemći pravo na sklapanje braka na osnovu slobodno datog pristanka budućih supružnika“ (Član 25), i ne sadrži restriktivnu klauzulu da se sklapanje braka dozvoljava isključivo heteroseksualnim parovima. Nasuprot tome, nepotvrđeni ustav (čl.26) ograničava: „Brak se zaključuje na osnovu slobodno datog pristanka muškarca i žene“;

Tekst nepotvrđenog ustava sadrži garantiju prava na pravnu pomoć (Član 67). Ali, pravo na pružanje pravne pomoći neopravdano ograničava samo na advokate i opštinske službe pravne pomoći, čime isključuje širok krug dosadašnjih pružaoca usluga pravne pomoći, kao što su nevladine organizacije, pravne klinike, sindikati, profesionalna udruženja i drugi;

Prema članu 38.st.2. Male povelje, prinudno raseljena lica uživaju posebnu zaštitu i pravo na pravnu pomoć. Ove ustavne garantije nema u tekstu nepotvrđenog ustava;

Tekst nepotvrđenog ustava dopušta ograničenja garantovanih prava i sloboda, i to samo radi svrha izričito navedenih u samom tekstu (Član 20). Problemi u primeni ovog pravila neizostavni su zbog daljih odredbi koje svrhu ograničenja određuju neprecizno i protivrečno. Na primer, članovi 43. i 46. dopuštaju ograničenja slobode misli, savesti i veroispovesti, odnosno slobode mišljenja i izražavanja radi zaštite „morala demokratskog društva“, dok Član 54. dopušta ograničenje slobode okupljanja radi zaštite „morala“, bez ikakvog prideva. Nepreciznosti mogu da naškode uživanju ljudskih prava – nije poznato šta je to „moral demokratskog društva“ i po čemu se on razlikuje od običnog „morala“;

Za razliku od člana 8. Male povelje, u tekstu nepotvrđenog ustava nema veoma značajne odredbe za očuvanje već dostignutog nivoa priznavanja i zaštite ljudskih prava, o tome da nije dopušteno ograničavanje ljudskih prava i sloboda zajemčenih opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, potvrđenih međunarodnim ugovorima ili zakonima i drugim propisima, pod izgovorom da nisu zajemčene u ovom ustavnom dokumentu ili da su zajemčena u manjem obimu.

Pošto štetu od novih ustavnih rešenja nije moguće otkloniti na drugi način, organizacije za zaštitu ljudskih prava zalažu se za poštovanje načela zabrane snižavanja dostignutog nivoa zaštite ljudskih prava, koje je svoje mesto našlo i u članu 20.st.2. nepotvrđenog ustava („dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može se smanjivati“), i odbijaju da izađu na referendum o tekstu na čiju sadržinu nijednog trenutka nisu mogli da utiću.

Potpisi:

Centar za unapređivanje pravnih studija
švedski helsinški odbor za ljudska prava
Inicijativa mladih za ljudska prava
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Komitet pravnika za ljudska prava
Fond za humanitarno pravo
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Građanska akcija za ljudska prava – Priboj
Sandžački odbor za ljudska prava – Novi Pazar
Centar za regionalizam – Novi Sad
Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS koju čine:
– Odbor za ljudska prava Niš
– Odbor za ljudska prava Valjevo
– Odbor za ljudska prava Vranje
– Odbor za ljudska prava Negotin
– Vojvođanski centar za ljudska prava
– Građanski forum – Novi Pazar
Urban In – Novi Pazar
Sandžački intelektualni krug – Novi Pazar
Kulturni centar DamaD – Novi Pazar
Impunity Watch
žene u crnom
Udruženje studenata sa hendikepom
Veliki Mali – Pančevo
Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
Centar za mir i razvoj demokratije
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Glas razlike