Jedanaesti seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

2066

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, organizovala je jedanesti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Beogradu, u prostorijama Kulturnog Centra B92 REX, 10. septembra 2005. godine. Teme desetog seminara bile su:
– Pravni vodič  za roditelje dece sa smetnjama u razvoju – predavačice su članice NVO VelikiMali iz Pančeva;
– Predavanje o kontinuumu polova, konstruktivnosti kategorija pola, roda, seksualne orijentacije i seksualnosti uopšte – predavačica Tea Nikolić član NVO Deve iz Beograda.

Nakon uvodnih napomena koordinatora Mreže CHRIS Dragana Đorđevića, predavačice su sa advokatima i pravnicima Mreže CHRIS razgovarale o sledećim temama:

– Predstavljanje Pravnog vodiča za roditelje dece sa smetnjama u razvoju;
– Pravna pomoć za roditelje dece sa smetnjama u razvoju:
Dosadašnja iskustva
Mogući modeli
Diskusija
– Predavanje o kontinuumu polova, konstruktivnosti kategorija pola, roda, seksualne orijentacije i seksualnosti uopšte

Kao i prethodnih deset seminara, i ovaj je organizovan zahvaljujući podršci švedskog Helsinškog Odbora za Ljudska Prava, bazičnog donatora Mreže Odbora CHRIS.