Sloboda izražavanja na internetu i pravo na privatnost

2136

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM organizovao je 18. decembra 2018. godine  u Nišu  okrugli sto pod nazivom “Sloboda izražavanja na internetu i pravo na  privatnost”. 

Okrugli sto imao je za cilj razmenu mišljenja o usklađenosti domaćih propisa sa najnovijim međunarodnim dokumenatima i standardima Evropskog suda ljudska prava, sudskoj praksi u oblasti slobode izražavanja i prava na privatnost na internetu.  Okrugli sto je takođe bio i  prilika da se sa relevantnim sagovornicima –  predstavnicima advokature, nezavisnih institucija, organa državne uprave,  medijskih kuća i građanskim novinarima, kao i predstavnicima organizacija civilnog društva formulišu i predlože strategije zastupanja i metode odbrane od akcija države, odnosno pitanje samoregulacije internet sloboda. Orkugli sto organizovan je u prostorijama Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS.

Južne vesti, 19.12.2017. “Na društvenim mrežama ništa nije potpuno privatno”