Šesta kampanja “Ljudska prava svima”

2167

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizacijom projekta “Ljudska prava svima “ obeležava 10. Decembar – Međunarodni dan ljudskih prava, promoviše Univerzalnu deklaraciju Ujedinjenih Nacija o ljudskim pravima i ujedno promoviše nedavno usvojeni Zakon o zabrani diskriminacije.

Iako većina građana Srbije misli da se ljudska prava u Srbiji uglavnom poštuju, pre bi se moglo zaključiti da velika većina i ne zna koja su im prava i slobode zagarantovana. Vidljivo je i neznanje da, pored brojnih međunarodnih dokumenata koji obavezuju Srbiju, Ustav Srbije daje prilično detaljnu i iscrpnu listu ljudskih prava i sloboda oko koje nema nikakvog „pogađanja”. Pored informisanja i edukacije građana Srbije, cilj nam je i da promovišemo organizacije civilnog društva kao aktivnu i relevantnu snagu u Srbiji na stvaranju okruženja koje je dostojanstveno i pravedno za sve građane. Ovogodišnja kampanja “Ljudska prava svima”, šesta koju Mreža Odbora Chris realizuje od 2000. godine, ima sledeće ciljeve:

– edukaciju građana o ljudskim pravima i slobodama

– obeležavanje 10. Decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava

– promociju Univerzalne Deklaracije o ljudskim pravima

– promociju Zakona o zabrani diskriminacije

Sprovođenje Zakona o zabrani diskriminacije zavisi od svih – građana, medija, sudova i novog Poverenika, a pre svega od države koja je dužna da od 01. januara 2010. obezbedi sve uslove propisane zakonom za njegovu primenu u punom kapacitetu. Samo ukoliko svaki od ovih aktera bude adekvatno reagovao na slučajeve diskriminacije, Srbija će postati zemlja u kojoj se Ustavom garantovana jednakost poštuje i u praksi. Ona mora uključivati svoju formalnu i suštinsku stranu, ali i jednakost mogućnosti. Zakon protiv diskriminacije mora biti mehanizam koji će omogućiti brzu reakciju u slučajevima kada ovo ustavno načelo bude ugroženo.

Kampanja će se realizovati tokom decembra 2009. u šest gradova Srbije: Novom Sadu, Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru, Nišu i Vranju. Realizacijom javnih događaja aktivisti Mreže Odbora CHRIS će organizovati podelu edukativnog i promotivnog materijala (Kalendar 12 boraca za ljudska prava i Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima UN, Zakon o zabrani diskriminacije…), i u direktnom kontaktu sa građanima podsetiti sve nas na činjenicu da se svi moramo boriti za poštovanje ljudskih prava i načela jednakosti. Takođe, u okviru kampanje “Ljudska prava svima” na šest lokalnih TV stanica biće emitovani TV spotovi, i organizovane konferencije za štampu.

Realizaciju kampanje “Ljudska prava svima” Mreža Odbora CHRIS realizuje zahvaljujući podršci Fonda za otvoreno društvo.

Poštuj različitosti  iskoreni diskriminaciju