Proglas Beograd Prajda 2012: Ljubav, vera, nada.

2147

Organizacija beogradskog Prajda 2012. veliki je izazov. Kao aktivisti, znamo da zalaganje za ljudksa prava ne prihvata opcije pobede i poraza. Sve što se na tom planu dešava, deo je procesa koji se mora neprestano kontrolisati.

Prevođenje ljudskih prava iz ideje u praksu, posao je koji zahteva koordinaciju celokupnog društva: od parlamenta, preko svake pojedinačne institucije države, nezavisnih tela, institucija obrazovanja i kulture, medija, organizacija civilnog društva, pa do svakog građanina Srbije.

LGBT prava su posebno osetljiva: na njima se prelama dominantni diskurs demokratizacije društva, a stepen poštovanja ovih prava, pokazuje i stepen poštovanja prava svih drugih građana, a posebno pripadnika manjina.

Kontinuitet Prajd manifestacija u Srbiji postoji, ali je stepen njihovog napretka nezadovoljavajući: dva održana Prajda u uslovima ekstremnog nasilja (2001. i 2010), jedan otkazan od strane organizatora (2004.), kao i dva zabranjena od strane države (2009. i 2011), ukazuju na društvenu klimu koja okružuje LGBT zajednicu.

Minimalan napredak postoji. On se ogleda u podršci koju LGBT zajednica dobija iz godine u godinu, kao i u neodustajanju LGBT organizacija da se zalažu za svoja prava.

Nakon zabrane Prajda 2011. pristupilo se detaljnoj analizi, ne samo političke situacije, već i percepciji same LGBT zajednice, njihovih porodica i prijatelja prema svrsi ove manifestacije. Kao organizatorima, bilo nam je važno da uobličimo potrebe onih zbog kojih Prajd i iniciramo. Ovu odluku sagledavamo kao deo procesa unapređenja prava LGBT osoba, koji se odvija ne samo u saradnji sa institucijama, već i na zahtev LGBT zajednice – samo osnaženi pojedinac može da traži svoja prava!

Od pojedinačnih razgovora, preko praćenja komentara na društvenim mrežama i forumuima, do analize javnih debata na temu Prajda, kreirali smo koncepta Prajda 2012.

Od 30.septembra do 7.oktobra, Beograd će biti u znaku dijaloga LGBT prava sa građanima. Kroz mogućnost da direktno učestvuju u javnim debatama vezanim za različite aspekte LGBT zajednice, svako će imati mogućnost da se informiše i da bude direktni akter društva koje pretenduje da bude demokratsko.Ovaj dijalog će se odvijati dvosmerno na nekoliko nivoa, a glavni akteri će biti: zajednica, LGBT organizacije i institucije države.

Pod sloganom Ljubav, vera, nada, sa nizom diskusija, prezentacija, promocija, projekcija, izložbi, performansa, radionica, koncerata, žurki, ovogodišnje izdanje beogradskog Prajda postaje platforma koja će iz godine u godinu biti mera građanskih prava, sloboda i demokratije u Srbiji.

Verujemo se da ćemo u tome dobiti i Vašu podršku.

Organizacioni odbor Prajd Beograda 2012
Maj 2012