Izveštaj sa XX sednice Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom

2067

U prostorijama Gradske kuće u Nišu, 17.05.2012. godine održana je XX po redu sednica za rad sa osobama sa invaliditetom. Sednici su pored predsednika Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom prisustvovali predstavnici nadležnih gradskih uprava ( Uprava za komunalne delatnosti), Direkcije za izgradnju grada Niša, Zavoda za urbanizam, Zaštitnik građana, predstavnici gradskih opština, predstavnici Odbora za ljudska prava Niš, predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom i drugi.

Na sastanku je predsednik Saveta najavio formiranje tima za pristupačnost i izradu strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kao i aktivnosti na tu temu. Clanovi Saveta su glasovima potvrdili predlog da Odbor za ljudska prava Niš zajedno sa Savetom pokrene aktivnosti na formiranju tima za pristupačnost i izradu strategije. Predsednik Saveta predstavio je ulogu tima u sistemskom rešavanju nagomilanih problema sa kojima se osobe sa invaliditetom svakodnevno susreću. Takođe bilo je reči o inicijativi za besplatan ulazak osoba sa invaliditetom na Novo groblje za lica koja imaju obeležene oznake za besplatno parkiranje.

Narodne novine – Stručnjaci uklanjaju barijere