Predata inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o parničnom postupku

2133

Zakon u korist države, protiv građana

Koalicija za pristup pravdi (Koalicija) je 24. januara predala Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti nedavno usvojenog Zakona o parničnom postupku (ZPP), čija primena treba da počne 1. februara.

“Novim rešenjima u okviru ZPP-a i Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), pravni poredak države Srbije vraća se u autoritarnu prošlost, a građanima ograničava pristup sudu. Država je postala najzaštićenija, a i političari i tajkuni su ovakvim odredbama privilegovani na račun građana. Ove odredbe opasne su i za medije i za slobodu informisanja”, naglasila je prof. dr Vesna Rakić-Vodinelić sa Pravnog fakulteta Univerziteta “Union”, 23. januara na konferenciji o inicijativi za ocenu ustavnosti ZPP-a, u beogradskom “Medija centru”.

„Novim odredbama ZPP-a više vas ne mogu pred sudom zastupati organizacije za ljudska prava. Strankama se otežava pravo na pristup sudu, moraju se obratiti isključivo advokatu i službama za pravnu pomoć, koje praktično ne postoje. Ova odredba je suprotna Ustavu Srbije, snižava dostignuti nivo ljudskih prava, a da ne pominjemo Evropsku konvenciji za zaštitu ljudskih prava“, navela je Rakić-Vodinelić.

Ona je istakla da time država, što znači i vojska i policija, postaje najzaštićenija:

„Stranka u postupku protiv države prvo mora da podnese predlog za medijaciju, na koji država može da odgovori u roku od 60 dana. Tek onda stranka može podneti tužbu. Povređena je zabrana diskriminacije, pred sudom moraju svi biti jednaki, ne mogu država, političari ili tajkuni biti jednakiji, ovo je diskriminacija onih koji tuže državu. Sve ove odredbe su autoritarne“, istakla je Rakić-Vodinelić.

„Rešenja iz ZKP-a remete pravni režim Srbije. Nemamo više pravo da izaberemo zastupnika pred sudom, ovo je pokušaj ustanovljavanja advokatskog monopola u sferi pružanja pravne pomoći. Ugrožena je sloboda rasprave o javnim stvarima, koja je pretpostavka demokratije,“ naglasio je dr Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija.

Gajin je dodao da su ovim odredbama oni koji vrše političke i javne funkcije dobili mogućnost javne odmazde onih koji ih kritikuju:

„Ako tvrdite da je neki funkcioner povredio ljudska prava, putem ZPP-a može vam se pretiti javnom odmazdom, parničnom tužbom koja može da rezultuje zahtevom za naknadu štete i zahtevom da o tome ubuduće ćutite! Zakon o javnom informisanju, s druge strane, kaže da je javna diskusija slobodna, tako da imamo dvostruki pravni režim, pa onaj koji vas tuži može da bira, i naravno izabraće da vas tuži po ZPP-u“.

Zaštitnik građana Saša Janković je naglasio da nove odredbe guše demokratsku slobodu izražavanja, te da je potrebno izvršiti jači pritisak na organe vlasti:
„Ovo nije slučajan sled događaja, već jasna namera da, na primer, zabranite komentarisanje suđenja. Ovo su teme koje su ključne za demokratiju u Srbiji“.

„Izvršna vlast je zabranom komentarisanja sudskih odluka pojela sve ostale grane vlasti, posebno sudsku. Političarima treba zabraniti da komentarišu sudske odluke, a ne građanima“, rekla je Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije.

Koaliciju za pristup pravdi čine Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, CHRIS – mreža odbora za ljudska prava u Srbiji, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Praxis.

Pored podrške zaštitnika građana Saše Jankovića, inicijativu za ocenu ustavnosti podržao je i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.