Tri škole u Nišu postaju pristupačne i dostupne za đake sa invaliditetom

2085

Odbor za ljudska prava Niš je tokom 2011 godine  u saradnji sa devet organizacija osoba sa invaliditetom realizovao II proces javnog zastupanja pod nazivom  „Uklonimo barijere – jednakost za sve“ , a specifičan cilj je bio: uticaj na odbornike Skupštine Grada Niša da u budžetu za 2012. godinu opredele najmanje 3.500.000 dinara u okviru dela namenjenog Upravi za obrazovanje za uklanjanje arhitektonskih barijera na obrazovnim ustanovama u Nišu. Takođe, realizacijom ovog programa imali smo za cilj da dodatno osnažimo osobe sa invaliditetom za samozastupanje i ohrabrimo ih da uzmu učešće u procesima donošenja odluka, a istovremeno i ukažemo na odgovornost predstavnika lokalnih vlasti za poštovanje ljudskih prava svih građana/ki, bez obzira na njihovo lično svojstvo, kao i primenu zakona i propisa u punom kapacitetu.

Rezultat i ovog javnog zastupanja bio je uspešan, 19.01.2012. godine izglasana je odluka  da se u okviru Programa kapitalnog investiranja Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport izdvoje sredstva za  izabrane tri škole u Nišu u kojima će se, iz budžetskih sredstava opredeljenih za 2012., ugraditi 2 lifta za vertikalno kretanje đaka sa invaliditetom, kao i mokri čvor za potrebe đaka sa invaliditetom. Takođe, izabrane škole za adaptaciju su upravo one škole koje su bile na listi prioriteta koja je sastavljena od strane organizaccija članica Mreže podrške. Ovo je korak napred u odnosu na ostavreni rezultat tokom javnog zastupanja 2010 godine, jer nisu samo izdvojena budžetska sredstva, već i jasno nevedene institucije gde će se ta sredstva utrošiti.

Odluka_Program kapitalnog investiranja za 2012.