Pozivamo Republiku Srbiju da podrži Rezoluciju UN o pravu na privatnost

2114

Nemačka i Brazil su nedavno u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predložili Nacrt rezolucije o zaštiti prava na privatnost u digitalnom dobu. Cilj ovog dokumenta je da se posle 25 godina unaprede međunarodni standardi zaštite privatnosti. Masovno neovlašćeno nadgledanje elektronskih komunikacija predstavlja savremeni izazov koji značajno ugrožava ljudska prava, a naročito prava na privatnost i slobodu izražavanja. Zato je potrebno usvojiti novu Rezoluciju koja bi ukazala na probleme sa kojima se svakodnevno suočavamo u pogledu zaštite naše privatnosti, a naročito u polju elektronskih komunikacija i zaštite podataka o ličnosti.

 Vlada Republike Srbije treba da pokaže spremnost da se suoči sa aktuelnim problemima koje izaziva neosnovano nadgledanje i presretanje elektronskih komunikacija građana širom sveta. Kako pravo na slobodu izražavanja i pravo na privatnost predstavljaju temelj svakog modernog demokratskog društva, ova prava su pretpostavka za ostvarenje mnogih drugih ljudskih prava, koja su potvrđena i zagarantovana međunarodnim i regionalnim konvencijama koje je Srbija potpisala i ratifikovala.

Kako bi glasanje u Generalnoj skupštini UN trebalo da bude uskoro, pozivamo Republiku Srbiju da podrži Rezoluciju u izvornom obliku i time očuva njenu suštinu. Najveću pretnju po suštinu ove Rezolucije predstavljaju amandmani koji bi mogli biti podneti na izvorni tekst dokumenta, a koji imaju za cilj da oslabe ovaj tekst i ugroze očuvanje osnovnih ljudskih prava.

Ovim putem apelujemo i na sve zainteresovane organizacije da podrže i potpišu spomenutu inicijativu na sledećem linku: https://www.piratepad.ca/p/1yystjKcd9, kako bismo zauzeli zajednički stav protiv neovlašćenog nadgledanja elektronskih komunikacija i odbranili naša digitalna prava.

Republika Srbija

Vlada Republike Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine  i telekomunikacija, Ministarstvo kulture i informisanja, Ministarstvo pravde i državne uprave

Poštovani predsedniče Vlade, poštovani ministri,

SHARE Defense – SHARE Fondacija i Partneri za demokratske promene Srbija su deo široke koalicije od skoro 300 organizacija iz celog sveta koje su zauzele zajednički stav protiv neovlašćenog nadgledanja elektronskih komunikacija kroz promociju Međunarodnih principa u pogledu poštovanja ljudskih prava kao temeljne vrednosti društva u odnosu na pravo državnih organa da vrše nadzor i pristup elektronskim komunikacijama građana.

Međunarodni principi, koje Vam dostavljamo zajedno sa ovim pismom, imaju za cilj da objasne kako se postojeći standardi ljudskih prava i međunarodno pravo odnose na nove mogućnosti i rizike digitalnog nadzora.

Kao što verovatno znate, Nemačka i Brazil su nedavno Generalnoj skupštini Ujedninjenih nacija zajedno predstavile Nacrt rezolucije o pravu na privatnost u digitalnom dobu. Prema Rezoluciji, Visoki predstavnik UN za ljudska prava treba da podnese izveštaj o problemima. Ovim putem apelujemo na Vas da podržite ovu Rezoluciju.

Rezolucija je veoma važna iz sledećih razloga:

1. Ako bi bila usvojena, to bi bila prva Rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o pravu na privatnost još od 1988. Samim tim, ona predstavlja odličnu priliku da države unaprede svoje razumevanje međunarodnog prava ljudskih prava u kontekstu ogromnog tehnološkog napretka koji se dogodio u poslednjih 25 godina.

2. Generalna skupština bi Nacrtom rezolucije zvanično prihvatila da masovno nadgledanje predstavlja pretnju po ljudska prava u čitavom svetu. To bi takođe bila prva prilika da se takvo postupanje osudi na međunarodnom nivou. Nacrt rezolucije traži od Generalne skupštine da objavi da je “duboko zabrinuta za kršenje ljudskih prava i zloupotrebe koju mogu da nastanu prilikom sprovođenja bilo kakvog nadzora komunikacija, uključujući vanteritorijalni nadzor i presretanje komunikacija, kao i sakupljanje ličnih podataka, a naročito masovno nadgledanje, presretanje i sakupljanje podataka.”

3. Nacrt rezolucije ukazuje na važnost uočavanja da pravo na privatnost olakšava poštovanje slobode izražavanja, čime se pokazuje važnost privatnosti u osiguravanju demokratskog upravljanja: ,,Naglašava se da nelegalan nadzor komunikacija, kao i njihovo presretanje i nelegalno prikupljanje ličnih podataka, predstavljaju izuzetno nametljivo postupanje koje zadire u pravo na privatnost i slobodu izražavanja i može da ugrozi osnove demokratskog društva.”

Nacrt rezolucije proizilazi iz nezadovoljstva koje su mnoge države i drugi akteri izrazili povodom masovnog nadgledanja ljudi širom sveta i daje priliku Republici Srbiji da pokaže svoju zainteresovanost da se suprotstavi masovnom nadgledanju, kao i da nastavi da štiti ljudska prava, slobodu izražavanja i privatnost, koje zauzimaju ključno mesto u našem Ustavu, čak i sa napretkom tehnologije za nadzor. Nadamo se da ćete se pridružiti Nemačkoj i Brazilu i podržati Nacrt rezolucije, što bi bio veliki korak ka stvaranju međunarodnog konsenzusa, kako bi nadgledanje komunikacija bilo sprovođeno samo u skladu sa okvirom zaštite ljudskih prava.