Međunarodni dan osoba sa invaliditetom – Prijem za gradonačelnika i predstavnike vlasti

2115

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom,  udruženja osoba sa invaliditetom i Odbor za ljudska prava Niš organizuju prijem za gradonačelnika i predstavnike gradske vlasti. Prijem će biti organizovan u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u orbazovanju u Nišu, ul. Pariske komune bb, u 12:00 h. Povodom obeležavanja ovog dana,  upućen je poziv  gradonačelniku grada Niša, Zoranu Perišiću, predsedniku Skupštine grada  Miletu Iliću, sekretaru Skupštine grada,  Gradskom veću, predsednicima niških Opština, Zaštitniku građana, Centru za socijalni rad, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Direkciji za izgradnju grada, Gradskim Upravama, direktoru škole 14. oktobar kao i nevladinim organizacijama.

Tema obeležavanja ovog dana je “Uklonimo barijere, otvorimo vrata: inkluzivno društvo za sve” koja je zasnovana na cilju potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom, uspostavljenog od strane Svjetskog programa akcije u vezi sa osobama sa invaliditetom, usvojenog od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 1982. godine.

Osobe sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa socijalnim i fizičkim barijerama kao što su predsrasude u stavovima prema invalidnosti, nepristupačnost objekata i druge arhitektonske infrastrukture kao i nepristupačnost informacija i oruđa za komunikaciju. Ove barijere često kao rezutat imaju nedostatak znanja ili svesti o pitanjima invalidnosti, što se može prevazići jednostavnim aktivnostima. Osobe sa invaliditetom mogu ravnopravno da učestvuju u društvu ako se uklone fizičke i socijalne barijere i prepreke u stavovima.