Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji – Otvoreni forum, Bujanovac, 20. jul, 2010. godine

2204

Realizacijom šest informativnih seminara u okviru projekta “Otvoreni Forum”, prezentacijom Zakona o zabrani diskriminacije, informisanjem o savremenim antidiskriminacijskim pravnim okvirima, informisanjem o pojmu i mogućnostima primene tehnika ARS u slučajevima diskriminacije lokalnim javnim službenicima, Mreža CHRIS je započela proces povezivanja i uspostavljanja međusobne saradnje ključnih aktera i institucija u šest gradova u Srbiji u procesu praktične primene Zakona o zabrani diskriminacije.

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS je projekat “Otvoreni Forum” realizovala u šest gradova Srbije – Novom Sadu, Negotinu, Valjevu, Novom Pazaru, Nišu i Bujanovcu, u periodu 01.april – 20.jul 2010. Poslednji, šesti seminar organiozovan je u Bujanovcu, 20. jula 2010. godine, u maloj sali Doma kulture u saradnji sa Organizacijom za razvoj i demokratiju iz Bujanovca.

Projekat “Otvoreni Forum” Mreža Odbora CHRIS realizovan je u okviru projekta: „Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“, finansira Evropska Unija a sprovode Ministarstvo rada i socijalne politike i Program Ujedinjenih nacija za razvoj.

U Srbiji ne postoji razvijena svest o pojmu diskriminacije, posebno diskriminacije i pravima osoba sa invaliditetom. Donošenjem opšteg Zakona o zabrani diskriminacije ostvaren je prostor za uspešniju borbu i protiv diskriminacije uopšte, a konačno i diskriminacije osoba sa invaliditetom. Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom usvojen je pre četiri godine, ali do danas nije doživeo široku primenu, jer nije predstavljen na adekvatan način i ostao je nepoznat javnosti, korisicima, ali i onima koji bi trebalo da ga primenjuju.

Iako sadrži odlična rešenja i instrumente za primenu i zaštitu od diskriminacije, mogućnosti koje nudi nisu primenjene, pre svega zbog toga što služba i institucije kojima se diskriminisani obraćaju, ne propoznaju diskriminaciju niti su upoznati sa mogućnostima rešavanja ovih situacija. Dosadašnja iskustva pokazuju da su vrlo često moguća rešenja problema diskriminacije u postupku van suda, ali je neophodno upoznati predstavnike vlasti i zastupnike o pojmu i oblicima diskriminacije, kako bi ih pravovremeno uputili u njihova prava i mogućnosti rešavanja konflikta, kao i način procene kojim putem rešiti konkretan problem, a takođe i korisnike ovih zakonskih mogućnosti.

Seminar u Bujanovcu otvorio je Dragan Đorđević, koordinator Mreže Odbora CHRIS i moderator seminara, a o prve dve teme „Zakon o zabrani diskriminacije“ i „Postupanje organa u slučajevima diskriminacije“, govorio je Goran Miletić, pravni savetnik Civil Rights Defenders. Predavanje je bilo vrlo kvalitetno, pa i pored toga što je u kontinuitetu trajalo duže od 90 minuta, zaokupilo je pažnju prisutnih do samog kraja. Inače, samo izlaganje Gorana Miletića bilo je potkrepljeno sa dosta primera iz svakodnevnice, što je svakako ostalo upečatljivo kada je u pitanju prvi deo seminara. Nakon kraće pauze počeo je drugi deo seminara sa sledećim temama „Uvod u medijaciju-prezentacija“ kao i „Praktični aspekti primene medijacije u slučajevima diskriminacija“ govorio je advokat Blažo Nedić, Partneri za demokratske promene Srbija i član radne grupe za izradu Zakona o medijaciji. Ova tema je takođe izazvala veliko interesovanje prisutnih i bila interaktivnija u odnosu na prvi deo seminara. Seminaru je prisustvovalo 34 učesnika, i to predstavnici 8 nevladinih organizacija, 4 medijske kuće i predstavnici 14 lokalnih institucija i međunarodnih organizacija iz Bujanovca i Vranja (Više javno tužilaštvo Vranje, Viši sud Vranje, Zaštitnik građana Vranje, Koordinaciono telo republike Srbije, Crveni krst Bujanovac, Gradsko veće Vranje, Samostalni sindikat Bujanovac, UNDP –kancelarija u Vranju, kancelarija za mlade Bujanovac, kao i predstavnici tri gradske-opštinske uprave iz Bujanovca i Vranja). TV emisija “Otvoreni Forum” emitovana je 22.07.2010. godine na TV Bujanovac.

[flv]http://www.chrin.org.rs/video/Otvoreni Forum CHRIS_/OtvoreniForumBujanovac.flv[/flv]