Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Srbiji – Izveštaj i preporuke

2368

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS  organizovala je 11. februara 2019. godine u sali Medija Centra u Beogradu okrugli sto pod nazivom Podrška primeni alternativnih sankcija i mera  Republici SrbijiOkrugli sto u Beogradu bio je prvi skup u nizu javnih događaja koje je Mreža CHRIS organizovala u okviru realizacije projekta podržanog od strane Civil Rights Defenders.

Prezentacija Izveštaja i preporuka
Osnovi cilj okruglog stola  bio je informisanje  stručne i šire javnosti sa Izveštajem i preporukama nastalih na osnovu  istraživanja koje je Mreža CHRIS sprovela tokom 2018. godine o primeni Alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji.
Izveštaj i preporuke su nakon uvodnih  obraćanja Ivane Ranđelović  rukovodioca programa za Evropu Civil Rights   Defenders i Dragana Đorđevića  koordinatora Mreže CHRIS predstavili Aleksandra Spasojević stručni saradnik Mreže CHRIS, Dr Dijana Janković Sudija Apelacionog suda u Nišu i Nikola Kovačević, pravnik Beogradskog centra za ljudska  prava. Takođe, cilj skupa bio je  i pokretanje javnog  dijaloga svih neposrednih učesnika u sistemu vanzavodskih sankcija i mera o ključnim izazovima i mogućim pravcima daljeg razvoja i unapređenja sistema Alternativnih sankcija u Republici Srbiji.
Tokom diskusije koja je usledila nakon  prezentacije Izveštaja i preporuka, više od dvadeset  predstavnika sudova, tužilaštva, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kancelarije Zaštitnika građana, advokature, organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija i medija, dodatno su obrazloženi ključni problemi i izazovi za veću  primenu Alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji, i potvrđeni stavovi da značaj zamene zatvorskih kazni, gde je to predviđeno sadašnjim propisima, alternativnim merama.
Podrška primeni alternativnih sankcija i mera
u Srbiji – Izveštaj i preporuke


Organizaciju okruglog stola  podržao je Civil Rights Defenders u okviru projekta  Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Srbiji , a omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida.

N1 – Alternativne sankcije se ne primenjuju često, iako daju najbolje rezultate
N1 – BCBP: Pooštravanje kaznene politike populističko
Medija centar Beograd – Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Srbiji