Osmi seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

2176

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, organizovala je osmi seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Nišu, u prostorijama Medija Centra Niš, 04. novembra 2004. godine. Na ovom seminaru je predstavljen rad Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.

Nakon uvodnih napomena koordinatora Mreže CHRIS Dragana Djordjevića i Dušana Prvulovića, Branka Inić, šefica pravne službe Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini govorila je o stanju ljudskih prava i zaštiti ljudskih prava ispred ove nevladine organizacije, delovanje iste, kao i način rada na pojedinačnim prijavama nakon obrađanja građana Bosne i Hercegovine.

Takođe, razmatrani su slučajevi koje pred domaćim pravosuđem procesuira Mreža CHRIS. Seminaru su prisustvovali i predstavnici Odbora za zaštitu ljudskih prava i humanitarnu delatnost Priboj.

Gosti seminara bili su Jadranka Koceić predstavnica kancelarije UN u Beogradu i Goran Miletić, predstavnik SHC, donatora projekta i seminara.