Mreža CHRIS u poseti Novom Sadu

2117

Koordinatori Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS u dvodnevnoj poseti Novom Sadu obišla su Vojvođanski centar za ljudska prava, TV APOLO, kancelariju Pokrajinskog Ombudsmana i Okružni sud.

Prvi dan boravka u Novom Sadu je započet posetom Vojvođanskom centru za ljudska prava, koji je počevši od 01. oktobra 2004. godine, zvanično priključen Mreži CHRIS. Sastanku su ispred Vojvođanskog centra za ljudska prava prisustvovali: Aleksandra Vujić, Gordana Francuski i Tibor Tot. Mrežu CHRIS, Odbori za ljudska prava u Srbiji predstavili su: Aleksandar Milijašević, izvršni direktor Odbora za ljudska prava Valjevo, Dragan Đorđević, predsednik Odbora za ljudska prava Niš, Alija Halilović, predsednik Građanskog foruma Novi Pazar i Dušan Prvulović, predsednik Odbora za ljudska prava Negotin i koordinator Mreže, kao i predstavnik švedskog Helsinškog odbora za ljudska prava Goran Miletić.

Predstavnici Mreže CHRIS posetili su gradsku TV APOLO, i u jednoiposatnom razgovoru sa glavnim i odgovornim urednikom Slavišom Grujićem saznali dosta o programskoj koncepciji, položaju medijskih kuća u Vojvodini i dosadašnjem radu TV APOLO. Rad i dalje planove Mreže CHRIS predstavili su Dragan Đorđevic i Aleksandra Vujić u intervjuu datom za ovu televiziju.

TV APOLO je gradska televizija osnovana 2000. godine sa osamdeset zaposlenih od kojih je 70% novinara. Ova televizija, po rečima glavnog i odgovornog urednika, ima svoj program koji je svrstava u urbanu televiziju sa svojim informativnim, muzičkim, dokumentarnim i filmskim programom. Karakteristićan je filmski sadržaj tri puta nedeljno sa visoko kvalitetnim evropskim filmovima.

Drugog dana posete Novom Sadu Mreža CHRIS je posetila kancelariju Pokrajinskog Ombudsmana, dr Petra Teofilovića. Sastanku su prisustvovali Stevan Arambašić – zamenik Pokrajinskog Ombudsmana (opšta pitanja), Marija Kordić – zamenica Pokrajinskog Ombudsmana (prava deteta) i Zoltan Gobor – zamenik Pokrajinskog Ombudsmana (prava nacionalnih manjina). Za Mrežu CHRIS je posebno iskustvo bio sastanak sa institucijom Ombudsmana i potvrda o mogućoj saradnji jedne vladine i nevladinih organizacija na istom poslu kao što je zaštita ljudskih prava.

Usledilo je predstavljanje Mreže CHRIS a zatim i predstavljanje Pokrajinskog Ombudsmana sa posebnim akcentom na istragu koju vrši po pitanju nacionalnih manjina, konkretno, pritisci na Mađare u Vojvodini. Sastanak je završen dogovorom o zajedničkom radu na polju zaštite ljudskih prava i promocije Ombudsmana u Srbiji.

Boravak u Novom Sadu Mreža CHRIS nastavila je posetom Okružnom sudu. U jednosatnom razgovoru sa predsednikom Suda Slobodanom Nadrljanskim, predstavnici Mreže CHRIS upoznati su sa stanjem pravosuđa u Novom Sadu.Saznavši čime se bavi Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, Predsednik Suda Slobodan Nadrljanski je predložio da slučajevi koji se procesuiraju moraju po pravosnažnosti da se plasiraju u javnost.

To podrazumeva otvaranje prema javnosti svih institucija u zemlji. Cilj otvaranja Suda je da se o njemu afirmativno govori ali, takođe da se otkriju i loše stvari ako ih ima. U Okružnom sudu Novi Sad nema problema na nacionalnoj osnovi medju zaposlenima. Sud ima veliki broj sudija,

Okružni od potrebnih 37 ima 29, a Opštinski sud 90 sudija, ali ažurnost ipak slabi zbog velikog broja predmeta. Svaki sudija ima normu i po.

Za sam kraj, u prostorijama Vojvođanskog centra za ljudska prava, održana je konferencija za novinare Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS.