Mreža pravne pomoći – Kancelarija CHRIS u Valjevu

2186

U cilju nastavka pružanja besplatne pravne pomoći Kancelarija Mreže CHRIS u Valjevu potpisala je sporazume sa nekoliko organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom marginalizovanih i diskriminisanih društvenih grupa. Sporazumi o saradnj i pružanju besplatne pravne pomoći potpisani su u okviru projekta Triple A, “Trostruko A za građane – pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći”. Ovaj projekat podržan je od strane Evropske Unije i ima za cilj da podstakne nevladine organizacije Zapadnog Balkana i Turske da pružaju informacije, savete i aktivnu pomoć građanima u pogledu njihovih prava. Cilj projekta je širenje koncepta savetovanja građana, ali i promovisanje uloge civilnog društva u osnaživanju građana i pozivanju vlade na odgovornost.

Predstavnici CHRIS kancelarije  u Valjevu potpisali su sporazume o pružanju besplatne pravne pomoći sa Vesnom Lazić ispred udruženja Anđeli čuvari, Svetlanom  Janković Beljanski ispred Društva za cerebralnu paralizu Valjevo, zatim sa Dejanom Drajićem ispred Udruženja MS kolubarskog okruga, Katarinom Pašić ispred Međuopštinske organizacije civilnih invalida rata, Jovanom Vujić ispred Udruženja gluvih i nagluvih i Vesnom Crepić ispred Saveza slepih Valjeva.

Predstavnici Mreže CHRIS u Valjevu, Marija Nikolić pravnik i Aleksandar Perović asistent koordinatora u narednom periodu definisaće sa predstavnicima udruženja detalje oko pružanja besplatne pravne pomoći.

 

eu flag with text