Kompromitovana osoba na čelu radne grupe za izradu nacionalne strategije pravosuđa

2109

Koalicija za pristup pravdi sa zaprepašćenjem je primila vest da je za koordinatora Grupe za rad na novoj nacionalnoj strategiji pravosuđa Ministarstvo pravde imenovalo Čedomira Backovića.

Backović je potom izjavio da je cilj tog dokumenta da se uspostavi „vladavina prava“ i „vraćanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija”.

Podsećamo javnost da je Čedomir Backović, inače i pomoćnik ministra pravde, osoba kojoj je Advokatska komora Vojvodine (AKV) 2005. godine odbila zahtev za upis u Imenik advokata, uz obrazloženje da “nije dostojan” da obavlja advokatsku dužnost, jer je krivično osuđivan. I sam Backović je potvrdio da su ovi navodi AKV tačni.

Backović je 2003. godine učestvovao u kafanskoj tuči, kada je jednog čoveka udario pivskom flašom u glavu, a taj čovek je njemu odgrizao deo uha. Backović je potom 2004. godine pravnosnažno osuđen na šest meseci zatvora, uslovno na dve godine.

AKV je Backovića okarakterisala kao nedostojnog za obavljanje advokatske dužnosti i zbog toga što je na lokalnim izborima u rodnom Somboru bio kandidat za gradonačelnika ispred Grupe građana “25.000 evra”. On je tada dao javno obećanje da će se odreći celokupnih neto plata predsednika opštine u iznosu od oko 25.000 evra, u korist jednog od birača koji će na javnom žrebanju biti izvučen po svom JMBG-u!?

Koalicija za pristup pravdi smatra da je imenovanje ovakve osobe za koordinatora grupe čiji je zadatak da pisanjem strategije povrati poverenje građana u pravosuđe, u simboličnom i u praktičnom smislu uvreda za građane Srbije i za stručnu javnost. Ukoliko Ministarstvo pravde ostane pri ovoj odluci, to će biti jasna poruka da ni ova vlast ne želi iskrene reforme u pravosuđu, koje je rak-rana našeg društva.

Koaliciju za pristup pravdi čine Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, CHRIS – mreža odbora za ljudska prava u Srbiji, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Praxis.